Kommentaar

Elurikkuse Erakond | Ooperimaja las ehitab erakapital (2)

Heli Piisang, 12. veebruar 2019 17:27
1. Kui suur saab olema kõrgharidusega pedagoogi miinimumpalk aastal 2023?

Esmalt on vaja lahendada sisulised probleemid ning suuremat töötasu saab maksta, kui oleme oma riigi majanduse saanud tööle kestlikel alustel. Palk võiks tõusta 1900 euroni.

2. Millist riiklikku kaitset pakute õpetajatele allumatute õpilaste eest?

Ilmselge vajadus on väiksemate klasside, eriklasside, erikoolide järele.

3. Kas vene keele õpet eesti koolides peaks koomale tõmbama ja eelistama lääne orientatsiooni?

Keeleõppe puhul peaks olema suurem võimalus valida, millist keelt õppida, Venemaa on meie naaber, samuti nagu Läti ja Soome, naabrite keelte oskamine on normaalne.

4. Kas ja kui palju tuleks pikendada koolikohustust?

Koolikohustust ei tuleks pikendada.

5. Kas 12aastane gümnaasium pole liigne luksus ning piisaks 11 klassist ja kooli lõpetamisest 18aastasena?

Praegune klassi- ja vanusepõhine koolisüsteem on ennast ammendanud ja peab muutuma.

6. Kas tasuta kõrgharidus täidab oma eesmärki?

Tasuta kõrghariduse võimalus peab jääma. Rakendada võiks õppelepingut, mis tööle asudes kohustaks teatud palgasummast alates kompenseerima osaliselt õppekulu, olenemata, mis riigis tööle asutakse.

7. Kas koduste tööde andmisele tuleks seada täiendavaid piiranguid?

Iga kool peab võtma vastutuse ja korraldama kodutööd vastavalt oma kooli eripärale ning eemärgile, lähtudes lapse tervise ja arengu toetamisest.

8. Kuidas parandada kutsehariduse mainet?

Koostöös üldhariduskooliga. Kutseharidus võiks pakkuda üldhariduskoolidele oma õppeklasside kasutust koos õpilaselt õpilasele õppega.

9. Kuidas plaanite kärpida perede kulutusi alusharidusele?

Omavalitsuste tulubaasi suurendamine ja suurem otsustusvõime kohalikele kogukondadele .

10. Kui suur protsent SKT-st peab kuluma teadus- ja arendustegevusele?

1.5% järgneva 4 aastaga riigieelarvelist baasteadusesse + 2% rakendusteadusesse

11. Kas erakorralise pensionitõusu asemel ei peaks tulema erakorralist teaduse rahastamise tõusu, vältimaks Eesti muutumist lollidemaaks?

Pension peab tõusma, kuid mitte teaduse ja laste arvelt.

12. Kas ja millal lõpetate venekeelse hariduse riikliku ülalpidamise Eestis?

Esmalt tuleb sammhaaval hakata vene keelsed koolid viima üle eestikeelseteks. Kõik koolid peaksid olema rahastatud võrdsetel alustel, nii eesti-, venekeelsed, kogukonnakoolid jne.

13. Kas ülikoolides on kohta eesti keelel või eelistada inglise keelt?

Eesti keelne õppevõimalus peab kindlasti säilima bakalaureuseõppes.

14. Kui suur saab olema kulturitöötajate keskmine palk aastaks 2023?

1600

15. Milliseid kärpekohti näete haridus- ja kultuuriministeeriumi valitsusalas?

Bürokraatiat tuleb vähendada ja panustada sisulisele tööle.

16. Kas kunstniku- ja kirjanikupalga maksmisega tuleb jätkata või millistele loomealadele seda laiendada?

Tuleks jätkata ning lisada leiutajapalk.

17. Kas taastada tasuta spordiringid, et päästa Eesti lapsed rasvumisest?

Spordiringe peab olema tasuta kui tasulisi. Laste ülekaaluslist tuleb reguleerida liikumise, nutisõltuvuse vähendamise ja tervisliku ning hea koolitoiduga.

18. Kas, kuhu ja millal saab rahvusooper uue hoone?

Rahvusooperi planeerimist võib alustada, kui Eesti riigi majandus toimib kestvalt ning inimeste põhivajadused on kaetud ühtlaselt kogu riigis. Erakapitalil ooperimaja ehitamist ei takista.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee