Foto: Tiina Kõrtsini
Maris Lauri, riigikogu liige 12. veebruar 2019 17:27
1. Kui suur saab olema kõrgharidusega pedagoogi miinimumpalk aastal 2023?

Vähemalt 2000 eurot

2. Millist riiklikku kaitset pakute õpetajatele allumatute õpilaste eest?

Üks sõrmenips ei lahenda probleemi, seetõttu vajame süsteemset koostööd kooli ja vanemate vahel, aga ka tuge ja nõustamist õpetajatele.

3. Kas vene keele õpet eesti koolides peaks koomale tõmbama ja eelistama lääne orientatsiooni?

 Kõik keeled on kasulikud. Tuleks rohkem keeli õppida ja õpetada, sealjuures saksa, prantsuse, hispaania keelt.

4. Kas ja kui palju tuleks pikendada koolikohustust?

Gümnaasiumi pikendamisele ei, kuid kohustuslik eelkooliaasta võrdse stardi tagamiseks on vajalik.

5. Kas 12aastane gümnaasium pole liigne luksus ning piisaks 11 klassist ja kooli lõpetamisest 18aastasena?

 Ei. Kunagine 11 klassi tähendas kuut koolipäeva nädalas. Õppekava on praegugi ülekoormatud, siis oleks see veelgi suurem. Liigne kärpimine võtab aga noorte võimalusi vähemaks.

6. Kas tasuta kõrgharidus täidab oma eesmärki?

Ei.

7. Kas koduste tööde andmisele tuleks seada täiendavaid piiranguid?

Kool peaks suutma ise korraldada asjad nii, et ei tekkiks liigkoormust kodus. Riik saab üle vaadata õppekavad ja nende mahtu vähendada.

8. Kuidas parandada kutsehariduse mainet?

Kvaliteetne õpe, soovi korral edasipääs kõrgkooli, head ametid. Maine on kehv, kui noor on sunnitud valima teda mittehuvitava eriala ja ta ei saa seal hakkama.

9. Kuidas plaanite kärpida perede kulutusi alusharidusele?

Kohustuslik eelkooliaasta on tasuta ja alushariduses kaob peredele lasteaia kohatasu.

10. Kui suur protsent SKT-st peab kuluma teadus- ja arendustegevusele?

Riigi poolt vähemalt 1%, lisaks erasektor nii et kokku oleks üle 3% SKP-st

11. Kas erakorralise pensionitõusu asemel ei peaks tulema erakorralist teaduse rahastamise tõusu, vältimaks Eesti muutumist lollidemaaks?

Vastandamine ei ole hea, kuid ilma tarkade inimesteta pole edukaid ettevõtteid ja korralikku palka maksvaid töökohti, seega pole ka maksutulu kasvu ning võimalust pensione tõsta.

12. Kas ja millal lõpetate venekeelse hariduse riikliku ülalpidamise Eestis?

Nii kiiresti kui võimalik, alustada tuleb algusest – alus- ja algharidusest.

13. Kas ülikoolides on kohta eesti keelel või eelistada inglise keelt?

Eesti ülikoolid on eestikeelsed, kuid tänapäeva haritud inimesed peavad oskama inglise keelt ja ka teisi võõrkeeli. Inglisekeelne õppekava saab olla üksnes tasuline, samas üksikud välislektorite peetud võõrkeelsed loengud on tänapäeva avatud maailmas normaalne.

14. Kui suur saab olema kulturitöötajate keskmine palk aastaks 2023?

Sama, mis üldine keskmine palk, ligi 1700 eurot.

15. Milliseid kärpekohti näete haridus- ja kultuuriministeeriumi valitsusalas?

Vaatame üle, nagu kõikjal, kas asjad on otstarbekalt korraldatud või saab paremini. Need on valdkonnad, kus alati on raha vähe, nii et parimal juhul saab ressursse paremini kastutada, kuid ilmselt vajavad mõlemad raha juurde.

16. Kas kunstniku- ja kirjanikupalga maksmisega tuleb jätkata või millistele loomealadele seda laiendada

Kui tegemist on loomestipendiumiga, siis tuleks seda ka nii nimetada. Muu on arutelu teema.

17. Kas taastada tasuta spordiringid, et päästa Eesti lapsed rasvumisest?

Toome parem liikumise laste igapäeva, Liikuma kutsuva kooli põhimõtte on hea ja peaks kõikjal koolides rakendatama.

18. Kas, kuhu ja millal saab rahvusooper uue hoone?

Kindlasti saab. Praegu räägitakse Linnahallist. Valmis saab vastavalt rahastusele ja ehitustegevusele. Sooviks võimalikult ruttu.