Foto: Arno Saar
Siim Randla 9. veebruar 2019 08:07
Eelmisel õppeaastal ei täitnud Tallinnas koolikohustust 291 last, kellest suurem osa on esimese või teise klassi lapsed.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi peab koolikohustuslike laste üle arvestuse valla- või linnavalitsus. Selleks võrreldakse vähemalt üks kord õppeaastas rahvastikuregistri andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetega.

Nende andmete põhjal ei täitnud 2017/2018. õppeaastal Tallinnas koolikohustust 291 last, ütles Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula. Neist kaheksa-aastasi on 156, seitsmeaastasi 83. Ülejäänud vanusegruppides on selliseid lapsi alla kümne.

2017/2018. õppeaastal sai koolipikenduse Tallinnas 83 last, kes ei asunud õppima 2018/2019. õppeaastal.