Põhja prefektuuri arestimaja Rahumäe teel.Foto: Alar Truu
Siim Randla 7. veebruar 2019 07:35
Politsei- ja piirivalveamet peab kohtuotsuse järgi maksma kinnipeetavale 350 eurot hüvitist, kuna too ei saanud Põhja prefektuuri arestimajas jalutamas käia. 

Inimene vahistati 2017. aasta mais ja paigutati Põhja prefektuuri Rahumäe arestimajja, kus ta viibis muu hulgas ajavahemikel 19.05.2017–06.06.2017, 13.06.2017–16.06.2017 ja 20.06.2017– 26.07.2017. Hiljem kaebas ta Tallinna halduskohtule Rahumäe arestimaja inimväärikust alandavate kinnipidamistingimuste peale ja soovis saada 777 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks. 

Arestimaja kambrites polnud toole ega nagisid ja laud oli kinnipeetavate arvu silmas pidades liiga väike, seisis kaebuses. Süüa tuli seistes ja ukseta tualeti kõrval. Kambri põrandapind oli kinnipeetava kohta liiga väike, kambrid olid liiga niisked, tualett ei olnud eraldatud. Mõnel päeval ei saanud jalutamas käia ning võimaldatud jalutuskäigud ei ületanud 30 minutit, oli kirjas kaebuses. Mullu jaanuaris rahuldas Tallinna halduskohus kaebuse osaliselt ja mõistis PPA-lt kaebaja kasuks välja 350 eurot. Vastustajalt mõistis kohus riigituludesse menetluskulu 10,50 eurot.

Halduskohus leidis, et värskes õhus viibimist ei olnud üldse või piisavalt tagatud ja tualeti kasutamine ei olnud privaatne. PPA esitas apellatsioonkaebusese Tallinna ringkonnakohtule, kes läinud aasta lõpus leidis, et kaebus on põhjendatud menetluskulude osas. Muus osas ei anna apellatsioonkaebuse väited aga halduskohtu otsuse tühistamiseks alust. Praeguseks on kohtuotsus jõustunud. 

Tartu halduskohus mõistis mõni aeg tagasi politsei- ja piirivalveametilt välja 12 eurot vahialusele, kes ei saanud Pärnu arestimajas jalutada, mis on õigusvastane. Kaebaja taotles kaebuses 5000 euro suurust hüvitist seoses tema inimväärikust alandavates ja tervist kahjustavates tingimustes kinnipidamisega kuue päeva jooksul Lääne prefektuuri Pärnu arestimajas ajavahemikul 28.09.2016 kuni 3.10.2016.