Elamisloa näidis.Foto: PPA
Marvel Riik, Graafik: Margus Järv 4. veebruar 2019 12:00
Siseministeeriumi 2018. aasta elamislubade ülevaade näitab, et enim tehakse taotlusi Venemaalt ja Ukrainast. Aasia riikidest on Eesti hinnas Indias, Aafrikas aga Nigeerias.

Eestis taotletakse kõige enam elamislubasid töö (33%), püsivalt Eestisse jäämise (24%), pererände (22%) ja õppimise pärast (17%). Kõigis nimetatud kategooriates on kindlalt esirinnas venelased ja ukrainlased.

Seoses tööga, andis Eesti riik ukrainlastele 1619 elamisluba ja venelastele 372 luba. Tabeli esikolmikusse mahuvad veel valgevenelased, kellel anti 139 luba.

Püsivalt Eestisse jäämise taotluse esikoha haaravad määratlemata kodakondsusega inimesed, keda oli 792. Siseministeeriumi selgituse järgi kuuluvad nende hulka ka Eestis juba pikemalt elavad inimesed, kellele ei ole väljastatud alalist elamisluba ning peavad seetõttu oma ajutist luba pikendama. Määratletud kodakondsusega inimeste seast soovisid enim püsivalt Eestisse jäämist venelased (423 inimest), ukrainlased (278) ja nigeerlased (119).

Pereränne, mis tähendab näiteks seda, et inimene sõidab järele Eestis elavale abikaasale või muule lähedasele sugulasele, ja õppimine näitab sarnast trendi. Kategooriliselt taotlevad elamislubasid pere tõttu enim venelased (621 inimest) ja ukrainlased (492). Leigemat huvi on üles näidanud valgevenelased (93) ja ameeriklased (58). Õppimises suudavad esikahele arvestatavat konkurentsi pakkuda aga nigeerlased: 1) venelased – 176 (inimest), 2) ukrainlased – 166, 3) nigeerlased – 135.

Eesti riik tegi 2018. aastal kokku 8127 positiivset elamisloa otsust.