Krimi

FOTOD | Ekspiimatööstur Oliver Kruuda astus kohtu ette: „Ma pole seadust rikkunud!“  (32)

Juhan Haravee, 4. veebruar 2019, 19:01
Foto: Stanislav Moškov
Kohus hoiatas ajakirjanikke, et kui nad kavatsevad Oliver Kruuda protsessil üles astuvate tunnistajate öeldut jooksvalt kajastada, võidakse nad aastaks vangi panna.

Harju maakohtus algas AS Tere endisele omanikule Oliver Kruudale (51) ja tema neljale väidetavale kaasosalisele – Allan Viirmale, Rein Lepassonile, Jaanus Rätsepale ja Hjalmar Konnole – esitatud süüdistuse kohtulik uurimine. Ekspiimatööstur Kruudale heidab prokuratuur ette turumanipulatsiooni ehk maksupettust ning vande all teadlikult valeandmete esitamist. Nelja kaaskohtualust süüdistatakse maksupettusele kaasaaitamises.

Samal teemal

Kruudat kaitseb kohtus kolm vandeadvokaati, kelle ülesandeks vastavalt omavahelisele tööjaotusele on oma klient kõigis talle süükspandavates seikades armutult puhtaks pesta. Neli ülejäänud meest piirduvad mõõdukama haarde ning küllap ka taskukohasema õigusnõustamisega.

Rohkem kui aasta tagasi, 9. jaanuaril 2018 kohtusse saadetud süüdistuse kohtulikku arutamist püüab advokaat Elmer Muna, üks Kruuda kolmest kaitsjast, viimase hingetõmbeni edasi lükata, ja seda mõistagi kaitseõiguse igakülgse täideviimise eesmärgil. Prokurör Martin Tuulik ajab vastu ning kohus jätab edasilükkamistaotluse rahuldamata.Prokurör meenutab põgusalt, mis on kõrgelt kvalifitseeritud piimamehed, neid teenindavad juristid ning veel mõne uudishimuliku sel talvepäeval kohtusaali meelitanud.

Süüdistuse sisuks olevad teod pandi prokuröri sõnul toime ajavahemikus jaanuar 2015 kuni juuni 2016. AS Tere omanikku Kruudat süüdistab prokuratuur nii käibe- kui ka tulumaksuga seotud maksupettustes. Riigile on Kruuda ja tema kaaskohtualused tekitanud ligi 400 000 euro suuruse kahju. AS Tere hüvitas kahju vabatahtlikult ning seetõttu juriidilise isiku üle kohut kõnealuses asjas ei mõisteta.

Süüdistuse järgi kasutas Kruuda maksupettuse korraldajana ära mitmeid AS Terega seotud äriühinguid ning näilikke tehinguid sooritades kasutas saadud raha isiklikes huvides. Allan Viirma oli prokuratuuri hinnangul Kruuda igapäevane nõustaja, Rein Lepasson AS Terega ärisuhetes oleva Dairy Trading House OÜ juhatuse liige ja Jaanus Rätsep AS Tere finantsist. Hjalmar Konno oli aga prokuratuuri väitel Kruuda isiklik raamatupidaja.

Prokuröri sõnul on kohtulikul uurimisel eriline kaal isikuliste tõendiallikate ehk tunnistajate küsitlemisel kohtus, millega süüdistaja püüab avada pealtnäha juriidiliselt korrektsete dokumentide tagamaid. Samuti paneb prokurör suuri lootusi kohtualuste dokumenteeritud omavahelise suhtluse kui tõendite kogumi uurimisele.

Kohtualused kinnitavad nagu ühest suust, et on süüdistuse sisuga tutvunud, kuid ei tunnista end mitte milleski süüdi.

Pärast oma kliente sõna saanud advokaadid tunnistavad aga siiralt, et nemad ei saa küll aru, milles prokuratuur kohtualuseid süüdistab ning lubavad teha kõik, et selline korralagedus võimalikult kiiresti lõpetataks.

Protsess aga tõotab huvitavaks minna. Kohus maalib kahe saalis viibinud ajakirjaniku silme ette väljavaate, et kui nad kavatsevad kajastada istungil küsitletavate tunnistajate ütlusi enne, kui kõik tunnistajad on oma jutu ära rääkinud, ähvardab neid aastane vangistus. Läinud aasta 17. jaanuarist kehtib karistusseadustikus uus paragrahv, mis näeb karistusena ette kuni üheaastase vangistuse, kui keegi söandab avalikul kohtuistungil kohtu poolt kohaldatud saladuse hoidmise kohustust rikkuda. Seadusandjale ja kohtule ei lähe korda see pisiasi, et leheveergudele ja eetrisse jõudev info ei sõltu lõppkokkuvõttes selle kirja panijast või salvestajast, vaid kellestki muust.    

Palume vabandust, kallid lugejad! Parimad palad avalikult kohtuistungilt kahjuks teieni ei jõua.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee