2002. aasta filmi „Nimed marmortahvlil“ osatäitjad Meegomäel kaitseväe lahingukoolis.Foto: Mati Hiis
Imeline Ajalugu 30. jaanuar 2019 18:20
Vabadussõja raskel algusajal kõhklesid paljud mehed, kas on mõtet minna sõtta suure Venemaa vastu. Koolipoisid olid aga säärastest kahtlustest vabad. Nad astusid Kaitseliitu ja peagi ka vabatahtlikesse väeosadesse, aidates sõjaõnne Eesti poole kasuks kallutada.

Koolipoisid osalesid juba Vabadussõja esimestes lahingutes, samuti rasketes tõrjelahingutes Viru rindel, näiteks soomusrongidel. Eriti silmapaistev oli koolipoiste roll Eesti vägede vastupealetungis 1919. aasta jaanuaris, kui nad moodustasid kandva lahingujõu mitmes väeosas, nagu Tartu vabatahtlikus pataljonis, Viljandi vabatahtlike pataljonis, Scoutspataljonis ja Kalevlaste Malevas.

Tänu kirjanik Albert Kivikase loomingule on eriti hästi tuntud Tartu vabatahtlike pataljoni võitlustee, sest Tartu kommertskooli õpilasena teenis Kivikas ise selle väeosa 2. roodus alates 11. jaanuarist. Siiski on huvitav selle pataljoni sündi ja võitlusteed jälgida ka teiste allikate vahendusel. Tänuväärse võimaluse selleks annavad 1. roodus teeninud treffneristi Jüri Ungersoni (Ungvere) ja teiste võitlejate mälestused.

Juba 1918. aasta novembris moodustati Tartu gümnaasiumides kaitseliidu salgad: Treffneri gümnaasiumi lendsalk ja kommertskooli lööksalk. Tegeldi väljaõppega ning relvade ja padruni­te hankimisega. Koolipoiste kaitseliitu astumisele avaldas suurt mõju Julius Kuperjanov, kes esines detsembri algul ühel koosolekul Treffneri gümnaasiumis.

Jüri Ungerson on oma mälestustes Kuperjanovi kõnet meenutanud. „Poisid, nüüd on saabunud see silmapilk, millest meie esivanemad sadu aastaid on unistanud ja mida oodanud. Kui meie selle nüüd maha magame, siis võib-olla tuleb jälle sadu aastaid oodata. Nüüd, kui vaenlane on tunginud meie maale, ei ole aega tühjade sõnade tegemiseks,“ oli Kuperjanov poistele rääkinud. „Teie kuulsite valitsuse esindaja kõnet: andke siis see jõud, millele valitsus võiks toetuda, ja oma eeskujuga andke rahvale tagasi usk oma jõusse. Sellepärast poisid, tegutsema, tegutsema kõhklemata!“

Need sõnad kaotasid Jüri Ungersoni ja teiste poiste igasugused kõhklused ning nad astusidki kaitseliitu.

Koolipoiste sõjatee kulgemisest loe lähemalt jaanuarikuu Imelisest Ajaloost.