Ohtuleht.ee 25. jaanuar 2019 20:26
Lähisuhtevägivald on Eestis väga suureks probleemiks. Tallinna linnas saab politsei ühes ööpäevas keskmiselt 13-15 infoteadet lähisuhtevägivalla juhtumi kohta.

Nüüd on välja selgitatud Tallinna linna lähisuhtevägivalla ennetamise ja tõkestamisega seotud kitsaskohad, mida hakatakse otsast lahendama, et ohvriabi oleks veel paremini kättesaadav.

Vaata lähemalt TV3 videost!

Samal teemal

Kommentaarid  (20)

Paragrahv 18 30. jaanuar 2019 21:04
1. Piinamise, ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise keeld on üks demokraatliku ühiskonna kõige fundamentaalsemaid väärtusi, kuuludes nn tüviõiguste hulka (core rights). See on absoluutne õigus ja keeld, millest PS ega rahvusvaheline õigus ei luba mingeid erandeid. Isegi sõjaolukorra või teiste selletaoliste raskete probleemide lahendamisel, nagu näiteks võitlus terrorismi või organiseeritud kuritegevusega, pole mingilgi määral lubatud piinamine, ebainimlik või alandav kohtlemine ega karistamine. EIÕK art 15 ei luba sellest põhimõttest taganeda sõja ajal ega muus hädaolukorras, mi
aga 27. jaanuar 2019 13:33
Aga vene naised ise ütlevad, et eneseväärikust pole neil naistel kes ilma rahata seksivad. Rääkisin ühega, ta päriselt mõtleski nii.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS