KIIRUSKAAMERA: Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Puhu ristmikul mõõdetakse kiirust 50 km/h alas ühest postist mõlemas suunas. Foto: Aldo Luud
Liis Vaksmann 25. jaanuar 2019 19:35
Mullu registreerisid kiiruskaamerad politseile, päästeametile ja kiirabile kuuluvate sõidukite kiiruseületamisi rohkem kui 5300 korral. Kui alarmsõiduk kihutab tulekahju kustutama või kriitilises seisus inimest haiglasse viima, kas tal tuleb siis trahvi maksta?

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) liiklusmenetlusteenistuse vanemkomissar Tea Prikk viitab, et kuni 2017. aasta augustini koostati kiiruskaamera hoiatustrahv ka siis, kui kaamera fikseeris tööülesandeid täitva alarmsõiduki kiiruseületamise. „See aga oli nii töömahukas ja aeganõudev, sest hiljem tuli trahv tühistada,“ tõdeb Prikk. „Näiteks kui kiirabisõiduk teeb alarmsõitu Tallinnast Tartusse, siis võivad kaamerad fikseerida kümmekond kiiruseületamist.“

Seega muutus kord 2017. aasta septembris: kõigepealt saadab PPA liiklusmenetlusteenistus asutustele (politseile, päästeametile ja kiirabiteenuse pakkujatele) ülevaate nende alarmsõidukite kiiruseületamise kohta. „Kui nendepoolne kontroll teeb kindlaks, et kiiruseületamine polnud seotud alarmsõiduga, siis väljastatakse ka trahviteade,“ selgitab Prikk. Kui aga tegu oli alarmsõiduga, siis ei tehta trahvi.

Möödunud aastal fikseerisid kiiruskaamerad rohkem kui 5300 juhust, kui alarmsõiduk ületas kiirust.

Kui aga vaadata kõiki Eesti teedel vuravaid sõidukeid, siis saatis PPA mullu välja 113 120 trahviteadet – põhjusel, et kiiruskaamera tuvastas lubatud sõidukiiruse ületamise. „Seda on 5646 hoiatustrahvi võrra vähem kui 2017. aastal. Pea viiendik trahviteadetest edastati välismaa registreerimismärkidega sõidukitele. Enim trahve määrati juulis ja augustis. Suurem osa rikkumisi pannakse toime kohtades, kus suurim lubatud sõidukiirus on 50 või 70 km/h,“ selgitab Prikk. „Suur osa hoiatustrahve on vahemikus 9–18 eurot. Kõige rohkem kiiruseületamisi pannakse toime kella 16–19. Kasutusel on 67 mõõtekabiini ja -posti, millest neljas – Puhu, Kiia, Libatse ja Rannu –, mõõdetakse kiirust mõlemas suunas.“

Kiiruskaamerad jäädvustavad rikkumisi Tallinnas Kristiine ristmikul. Foto: HEIKO KRUUSI

Kiirabiautod kihutavad kõige tihemini

Kiiruskaamerad on fikseerinud tuhandeid kiiruseületamisi, mida tegid alarmsõidukid.

2018. aastal
Politseisõidukid: rohkem kui 600

Päästeameti sõidukid: rohkem kui 700

Kiirabisõidukid: ligi 4000

2017. aasta neli viimast kuud

Politseisõidukid: ligi 200

Päästeameti sõidukid: rohkem kui 120

Kiirabisõidukid: ligi 1000