Foto: Robin Roots
Arvamustoimetus 21. jaanuar 2019 17:53
Millest tuleb, et põhja pool asuvas Helsinki kesklinnas on sillutis ja asfalt jää- ja lumevaba, kuid Tallinna kõnniteed ja ülekäiguradade servad on kaetud kas lumesopaga või on koristamata lumi jalakäijate poolt libedaks jääks trambitud?  Libedust kinnitas EMO statistika, näiteks neljapäeval oli pöördumisi kaks korda tavapärasest enam. Kas Tallinn hoolib elanikest vähem? 

Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhi asetäitja: Erandlike ja kiiresti muutuvate ilmastikutingimuste olukorras esines kogu Eestis erakordset libedust. Lumesaju üleminek vihmasajuks tekitas peavalu kõikidele liiklejatele ja kinnistuomanikele, kellede kohustus on kõnniteede hooldamine. Tingimused muutis keerukamaks ka varasem lume hulk, mis  kõnniteede servadesse lükatuna takistas sulavee äravoolu, mistõttu vallide vahele tekkisid lombid ja jalakäijate liikumine oli raskendatud.

Tallinna Kommunaalameti lepingupartneritel oli lume- ja libedusetõrje tööde teostamisel töös 42 sahk-puisturit ja 27 multifunktsionaalset traktorit ning lisaks muu spetsiifiline talvine tänavapuhastustehnika. Ööpäevaga puistati linnatänavatele 191 tonni kloriide ning jalg- ja jalgrattateedele 83 tonni sõelmeid. 32 käsitööbrigaadi (73 inimest) teostasid ühissõidukite peatuste ootealade ja ülekäikude hooldust. Vanalinnast ja kesklinnast veeti välja 1815 kuurmeetrit lund. Ehitusseadustiku ja heakorra eeskirja kohaselt vastutab kõnniteede puhastamise eest teega külgneva kinnistu omanik ja libeduse tõrjet tuleb teostada mitte ainult hommikuti, vaid vastavalt vajadusele ka päeva jooksul.

Tallinna territooriumil tuleb kõnniteedel lume ja libeduse tõrjumisel kasutada 2-6 mm läbimõõduga sõelmeid. Soola ja liiva kasutamine libedusetõrjeks on kõnniteedel keelatud.