Poliitika

PÜÜNISED ON VÄLJA HEIDETUD: erakonnad lubavad valijatele maapealset paradiisi (20)

Kadi Raal, 23. jaanuar 2019, 17:01
Foto: Teet Malsroos
Enamik erakondi, kes riigikogu valimistel tahavad järgmiseks neljaks aastaks võimule pääseda, on oma programmid avaldanud. Viskame pilgu peale, milliste lubadustega nad valijaid peibutavad.

Vaatlusest on jäänud välja Elurikkuse Erakond, mis lubas programmi avaldada veebruari algul. 

Foto: Tass/Scanpix

Lapsed ja pered

 • Laste ja perede toetuste regulaarne tõus, sh abi üksikvanematele (Reformierakond, edaspidi REF).
 • Õppiva lapse eest lapsetoetus kuni tema 21. eluaastani (Sotsiaaldemokraatlik Erakond, edaspidi SDE).
 • Esimese ja teise lapse toetus 100 eurot kuus, kaksikute toetus esimesel eluaastal 250 eurot kuus (SDE).
 • Lasterikka pere toetus kolme kuni kuue lapsega peredele 500 eurot ning seitsme ja enama lapsega peredele 600 eurot kuus (Keskerakond, edaspidi KE).
 • Üksikvanema toetus tõsta lapsetoetuse tasemele (Vabaerakond, edaspidi VE).
 • Igale perele lapse sünni puhul perenõustamise teenus kuni lapse viieaastaseks saamiseni (REF).
 • Füsioteraapia sünnitusest taastumiseks (REF).
 • Tasuta lasteaiakoht (SDE, REF, KE, VE).
 • Pere kolmandale ning järgmistele lastele tasuta huviringid ja lasteaed (Eesti 200, edaspidi E200).
 • Tasuta huviring igale lapsele (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, edaspidi EKRE; Eestimaa Rohelised, edaspid ER)
 • Isapuhkus kolm kuud (SDE).
 • Suurperedele sõidukitoetus (KE, E200).
 • Abielus noorte perede kodulaenust kustutab lapse sünni puhul 25 protsenti (EKRE).
 • Vähendab iga alaealise lapse pealt tema ülalpidaja tulumaksu veerandi võrra, alates teisest lapsest loeb tema kasvatamise vanema tööstaaži hulka (EKRE).
 • Töötamist jätkav vanem saab võimaluse delegeerida vanemahüvitis mõnele teisele pereliikmele (E200).
 • Riik teeb täiendavaid pensionifondi makseid tööturult eemalolevale lapsi kasvatavale vanemale ning lasterikaste perede vanematele (E200).
 • Vanavanematele riiklikud soodustused lapselastega tegelemiseks (KE).
 • Täiendava maksuvaba tulu lastelt 600 eurot kolme lapsega pere kohta ning maksuvaba tulu juba esimesest lapsest (Isamaa, edaspidi I).
 • Määratleb abielu põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna ning tühistab kooseluseaduse (EKRE, I).
 • Riiklik garantii kodulaenu ja autoliisingu saamiseks lasterikastele peredele (VE).

Foto: MATI HIIS

Eakad ja pension

 • Tõstab keskmist pensioni (SDE, KE, EKRE, I, REF).
 • Kehtestab lesepensioni (KE).
 • Vanaduspensionieast kauem töötades kõrgem pension (REF).
 • Maksuvaba pension (VE).
 • Tulumaksuvabastus pensionitele (EKRE).
 • Miinimumpalga ulatuses maksuvaba pension (SDE, KE).
 • Vanaduspensioniealiste tulu (sh pension) kuni tuhande euroni vabastatud tulu- ja sotsiaalmaksust (E200).
 • Sotsiaalmaksusoodustus vanaduspensioniealistele töötajatele (SDE). 
 • Kohustusliku kogumispensioni vastu, vabatahtliku säästmise poolt (I, VE). 
 • Kogumispensioni väljamaksed maksubaasist välja ning võimalus suurendada teise pensionisambasse tehtavaid sissemakseid (REF).
 • Alates 65. eluaastast vabastus viieeurosest arsti visiiditasust (KE).
 • Sotsiaalmaksusoodustus vanaduspensioniealistele töötajatele (SDE).
 • Hooldekodukoht igaühele, kes seda vajab, ja vähemalt kümme protsenti pensionist jääb pärast kohatasu maksmist inimesele kätte (SDE).
 • Hooldekodukoht või omastehooldaja toetus kõigile, kes seda vajavad (EKRE). 
 • Loob seeniorite teenusmajad (KE).
 • Loob eakatele tudengite abiga sotsiaalmajad (E200).
Foto: Teet Malsroos

Haridus ja teadus

 • Ühtne eestikeelne koolivõrk (E200, REF, SDE, EKRE, KE, I).
 • Õpetajatele kõrgem palk (E200, SDE, KE, REF, VE, I).
 • Ühetaolised rahalised võimalused era-, riigi- ja munitsipaalkoolidele ning koolidele suurem otsustamisõigus (I).
 • Koolivõrgustiku juhtimine riigile (E200).
 • Suurendab alushariduse alternatiivpedagoogika riiklikku rahastamist ja aitab kohalikel omavalitsustel rajada tasuta mängutoad (ER). 
 • Lasteaia viimane rühm kohustuslikuks eelkooliaastaks (REF).
 • Kohustusliku lasteaia vastu (EKRE, VE).
 • Kutseõppepäevad põhikoolides (VE).
 • Muudab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimusi (KE).
 • Viib kehalise kasvatuse ja vahetundides sisse mediteerimise ja joogatunnid (ER). 
 • Stipendiumid ja toetusrahade fondid neile, kellele materiaalsetel põhjustel jääks gümnaasium kättesaamatuks (VE).
 • Koolikohustus 18aastaseks saamiseni või kutse omandamiseni (SDE).
 • Loob üliõpilastele sotsiaalsete garantiide süsteemi (KE).
 • Tasuta kõrghariduse eeldus on lõpetamise järel vähemalt viis aastat Eestis töötamine (EKRE).
 • Lubab eestikeelse kõrghariduse eest õppemaksu küsida, loob tudengitele täiendavad võimalused õppetasude katmiseks (stipendiumid, soodsamad laenud, haridusosakud) (E200).
 • Eestikeelne õpe kõrgkoolis (EKRE).
 • Doktorantidele võimalus valida senisest suurema toetuse või nooremteadurina töötamise vahel (REF).
 • Doktorantide toetus 80 protsenti keskmisest palgast (VE).
 • Eesti keskmise palga tasemel doktoranditoetus (SDE).
 • Tagab igale doktorandile riigi keskmisele lähedase palgaga töökoha töörühmas, kus ta oma doktoritööd teeb (ER). 
Foto: Robin Roots

Ettevõtlus, maksud ja majandus

 • Vähendab aktsiise (I, EKRE, SDE, VE, REF).
 • Kehtestab sotisaalmaksulae (E200, KE).
 • Lihtsustab ettevõtlusega seotud regulatsioone (E200).
 • Vähemalt 33 protsenti igast riigiettevõttest börsile (E200).
 • Riigile strateegilise tähtsuseta ettevõtted erastatakse täielikult või osaliselt (REF, I).
 • Kaotab töötaja tervise ja isikliku arenguga seotud kuludelt erisoodustusmaksu (E200).
 • Kuni 2000 eurot kuus teenivatele inimestele 500 eurot tulumaksuvabalt (SDE).
 • Kehtestab euroopaliku astmelise tulumaksu (KE).
 • Kõigile 500 eurot tulumaksuvabastust kuus (REF).
 • Tõstab tulumaksuvaba miinimumi vähemalt 600 euroni (ER). 
 • Välistab laenu võtmise jooksvateks kuludeks (REF).
 • Tulumaks 12 protsendi peale (VE).
 • Kaotab sotsiaalmaksu miinimumkohustuse (EKRE).
 • Luksusautomaks üle 50 000 euro maksvatele sõidukitele (SDE).
 • Suuremad tehnorajatiste talumistasud (SDE).
 • Vähendab mahetoidu, taastuvenergia, keskkonnasäästliku ühistranspordi, elektriautode ja parandustöökodade käibemaksu (ER). 
 • Alandab sammhaaval tööajanormi 40 tunnilt 32 tunnile nädalas (ER). 

Foto: Robin Roots

Riik, valitsemine ja kodanikud

 • Kasutab aktiivselt tehisintellekti riigi infosüsteemides ja teenustes (KE).
 • Kasutab riigieelarve koostamisel kaasava eelarve põhimõtet (SDE, KE).
 • Rahvahääletuse laialdasem kasutuselevõtt (SDE, KE, EKRE).
 • Presidendi valimine valimiskogus (SDE).
 • President rahva poolt valitavaks (EKRE, ER).
 • Lõpetab riigikogus katuserahade jagamise (E200).
 • Iga uus vastuvõetud seadus, määrus või kord peab tühistama või lihtsustama vähemalt kolme olemasolevat (E200).
 • Topeltkodakondsus Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikidega (VE).
 • Topeltkodakondsus sünnijärgsetele Eesti kodanikele (REF, E200).
 • Mitmikkodakondsus Euroopa Liidu ja  Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidega (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits – K.R) (KE).
 • Topeltkodakondsus sünnijärgsetele Eesti kodanikele (E200, REF).
 • Eestis sündivatele lastele ei anta nn halle passe (E200, KE, SDE).
 • Mitmikkodakondsuse vastu (I).
 • Hääleõigus kõigile kodanikele: nende eest, kes on nooremad kui 16 aastat, hääletab lapsevanem (E200).
 • Kohalike omavalitsuste valimistel hääleõigus ainult Eesti kodanikele (EKRE).
 • Riigikogu istungid ja hääletused alkoholivabaks, vahetult enne istungeid kontrollitakse saadikute joovet (ER).
 • Alustab kodanikupalga pilootprojekti (ER). 

Foto: Teet Malsroos

Siseturvalisus ja riigikaitse

 • Peaminister riigikaitse kõrgemaks juhiks (EKRE).
 • Taastab sõjaväestatud piirivalve (EKRE).
 • Küsib sõjalist abi Ameerika Ühendriikidelt ühe miljardi USA dollari ulatuses (EKRE).
 • Tugevdab riigi strateegilise kommunikatsiooni võimekust ja suurem fookus küberkaitsele (SDE, E200, EKRE, KE, REF, I, VE).
 • Võitleb lähisuhtevägivalla vastu (SDE, KE, REF).
 • Töötab välja mõjuagentide seaduse (I).
 • Nüüdisajastab kaitseliidu (REF).
 • Muudab ajateenistuse populaarsemaks: ajateenistuse läbinutele eelis kõrgkooli astumisel, B-kategooria juhtimisõiguse omandamine riigi kulul, teenistuse ajal võimalus jätkata poolelijäänud õpingutega jms (VE).
 • Kaalub ajateenistuse lühendamist ja annab ajateenijatele nädalavahetused vabaks (ER).
 • On vastu tarastatud piirile Eesti ja Venemaa vahel (ER).
 • Välisriigi kodanikelt võetakse õigus piiriäärset maad omandada ning juba nende valduses olev maa võõrandatakse (VE).
 • Kaitsekulutused ei tohi olla suuremad kui 2 protsenti SKP-st (ER).
 • Politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti töötajatele kõrgem palk (VE, EKRE, REF, SDE, KE, E200).

Foto: Scanpix

Tervis 

 • Haigushüvitise maksmine haiguslehe esimesest päevast (E200, KE).
 • Haigushüvitis alates teisest päevast (VE).
 • Kaotab laste ravijärjekorrad ja puudega laste eriarsti visiiditasud (SDE).
 • Hüvitab laste prilliklaasid, lisaks tasuta gripivaktsiin eakatele ja väikelastele (SDE).
 • Töötab välja vaimse tervise poliitika (SDE).
 • Tõstab sügava puudega inimeste hooldajatoetuse miinimumpalgani (EKRE).
 • Suurendab puudega inimeste toetusi kaks korda (ER). 
 • Lastele vabastus visiidi- ja voodipäevatasust (EKRE).
 • Lõpetab meditsiinilise põhjuseta abortide rahastamise (EKRE).
 • Omastehooldajatele alampalk ning kõrgemad toetused puudega lastele (VE).
 • Hooldajatoetus 100 eurot kuus (KE).
 • Tagab ravikindlustamata inimestele perearsti teenuse (KE).
 • 2023. aastaks kõigile eestimaalastele ravikindlustus, tööhõivest sõltumata (ER).
 • Keelab energiajookide müügi alaealistele (KE).
 • Tulumaksuvabastus spordiklubi maksetelt (KE).
 • Võimalus perearsti konsultatsiooniks ka õhtuti ja nädalavahetusel (REF).
 • Lisaks haigekassale täiendavad erakindlustuse skeemid (REF).
 • Töötab välja kavad meeste eluea pikendamiseks vähemalt nelja aasta võrra ja inimeste ülekaalulisuse vähendamiseks (I).
 • Vähendab perearstide nimistu liikmete piirarvu 1600 inimesele (E200).
 • Meditsiiniline kanep ja sellest tehtud ravimid peavad olema retsepti alusel patsientidele kättesaadavad (ER). 
 • Võimaldab inimesel maksuvabalt kasutada pensionifondi kogunenud raha enda või lapse elupäästvaks raviks, kui haigekassa selle eest ei tasu (ER). 
Foto: Robin Roots

Kultuur

 • Igale lapsele 100 eurot õppeaastas kultuuriürituste külastamiseks (SDE).
 • Riigieelarvest palka saavatele kõrgharidusega töötajatele riigi keskmine palk (SDE).
 • Ettevõtjatele võimalus erisoodustusmaksuvabalt toetada oma töötajate kulusid kultuuriürituste ja -asutuste külastamisel (SDE).
 • Toetab Eesti kultuuri eksporti ja panustab seda rahvusvaheliselt tutvustavatesse programmidesse (REF, EKRE).
 • Suurem rahastus Eesti kultuuri ekspordiks (VE).
 • Toetab ajaloo- ja kultuuriobjektide renoveerimist ja vaatab üle muinsuskaitsenõuded (EKRE).
 • Eesti kultuuripärandi digiteerimine (KE, VE, E200).
 • Suurem toetus looduslike pühapaikade kaardistamiseks ja säilitamiseks (E200).
 • Riikliku pühakodade programmi taaskäivitamine kirikuhoonete ja neis leiduvate kultuuriväärtuste säilitamiseks (KE).
 • Tagab eestikeelse avaliku meedia sisu kättesaadavuse interneti kaudu üle maailma (I).
 • Loovisikutele enam võimalusi saada ravikindlustust (I).
 • Raamatute käibemaks 0 protsenti (ER). 
 • Loob riigiarhitekti ameti (E200, EER).
Foto: ALDO LUUD

Keskkond

 • Sulgeb karusnaha tootmiseks mõeldud karusnahakasvatused 2024. aastaks ning tõhustab järelevalvet tööstuslikes loomapidamistes (SDE).
 • Ettevõtetele toetus elektriautode soetuseks tarbesõidukitena (SDE).
 • Laiendab pandipakendi süsteemiga kaetud taara loetelu (SDE).
 • Tallinna loomaaia arendamiseks toetus riigilt (SDE).
 • Lõpetab Narva jaamades puidu kasutamise elektri saamiseks (SDE).
 • Lisab kooliprogrammi õppeaine "Eesti metsa lugu" (E200).
 • Muudab Eesti plastivabaks: pakendivaba kaubandus ja ühekordsed plasttooted kasutuselt ära (E200).
 • Loob merekaitsealad (KE).
 • Rajab maanteedele ökoduktid (KE).
 • Loob metsanduse asekantsleri ametikoha metsamajandamise ja puidutööstuse valdkonna jätkusuutliku ning strateegilise arengu tagamiseks (KE).
 • Vähendab elektritootmise sõltuvust põlevkivist (I).
 • Vähendab järk-järgult põlevkivi kaevandamist ning selle kasutamist elektri tootmiseks (REF).
 • Piirab maa ja metsa müüki välismaalastele ja välismaistele juriidilistele isikutele (EKRE).
 • Lubab kevadist heidutusjahti (EKRE).
 • Pool prügist suunata uuesti kasutusse (VE).
 • Vastu loomade kasutamisele tsirkuses (VE).
 • Vähendab mahetoidu käibemaksumäära (ER).
 • Eesti läheb üle otsekülvile ja orgaanilist päritolu väetistele (ER).

Foto: Aldo Luud

Põllumajandus ja maaelu

 • Keelustab GMO-kultuuride kasvatamise (KE).
 • „Noored maale“ programm maapiirkondade elavdamiseks ning noorte eneseteostuse võimaluste tõstmiseks maal (KE).
 • Noorele perele kodu rajamiseks maapiirkonnas elamuasemelaenu jaoks riigipoolne Kredexi käendus ja toetus omafinantseeringu maksmisel (SDE).
 • Mahetoodetele ning aia- ja köögiviljadele madalam käibemaksumäär (VE).
 • Seadustab traditsioonilise peretalu kui ettevõtlusvormi (EKRE).
 • Toetab noortalunikke ja töötab välja meetmed talude üleandmiseks vanematelt järglastele (varasem pensionile jäämine, sooduslaenud, maksepuhkus jm) (EKRE).
 • Edendab talunike asendusteenistust (EKRE, I).
 • Investeeringu- ja palgataotlused neile, kes loovad maapiirkondadesse tasuvaid töökohti (SDE).
Foto: Reuters/Scanpix

Välispoliitika

 • Viisavaba reisimine rohkematesse riikidesse (E200, REF, SDE).
 • Eesti Põhjamaade Ministrite Nõukogu liikmeks (E200).
 • Piirileppega ei minda edasi enne kui Venemaa tunnustab Tartu rahu lepingu tingimusi (VE).
 • Euroopa Liidu liikmelisus võib-olla rahvahääletusele (EKRE).
 • Aktiivsem panustamine Euroopa Liitu (REF). 

Samal teemal

23. jaanuar 2019, 14:38
Indrek Saar eestikeelsest õppest: palju sõltub kohalikest kogukondadest

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee