Eesti uudised

Kohus lahendas kaevandamislubade vaidluse 

Siim Randla, 17. jaanuar 2019 07:16
Foto: Marianne Loorents
Riigikohus ei võtnud arutada keskkonnaministeeriumi ja Enefit Kaevandused ASi kassatsioonkaebusi kantsleri käskkirja kohta, millega pikendati Enefit Kaevanduste kaevandamislubade kehtivust ja kanti kaevandamise maksimaalset aastamäära ühelt loalt teisele.

 VKG Kaevandused OÜ esitas Tallinna halduskohtusse kaebuse keskkonnaministeeriumi kantsleri käskkirja tühistamiseks. Käskkirjaga pikendati Enefit Kaevanduste (varem Eesti Energia Kaevandus AS) kahe kaevandamisloa kehtivust. Samuti vähendati 500 000 tonni võrra nende kahe loa ühist maksimaalset aastamäära, mida samas suurendati teisel kahel loal sama koguse võrra. VKG polnud nõus Enefiti kahe loa pikendamisega ja nende lubade mahtude ülekandmisega teistele lubadele, selgitas Agnes Aaslaid keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonnast Õhtulehele. 

Samal teemal

Tallinna halduskohus rahuldas VKG kaebuse osaliselt: kohus leidis, et Enefiti lubade pikendamine ei riku kaebaja õigusi ning et lubade pikendamine oli õiguspärane ja neid pikendati nende kehtivuse tähtaja jooksul. Samas leidis kohus, et puudub alus kaevandamismahtude ülekandmiseks ühelt kaevandamisloalt teisele. Kohus leidis, et konkreetsete kaevandamislubade väljaandamise mõte on jaotada piiratud ressurssi ja seda ressurssi ei võinud edasi kanda teisele loale. Kõik menetlusosalised kaebasid halduskohtu otsuse edasi. Kõik menetlusosalised kaebasid halduskohtu otsuse edasi. Tallinna ringkonnakohus jättis halduskohtu otsuse muutmata. Ringkonnakohus nõustus halduskohtu otsuse põhjendustega lubade pikendamise osas, samuti jäi kehtima halduskohtu otsus kaevandamismahtude ülekandmise küsimuses. Vaidlus jõudis riigikohtusse, kes jättis detsembris keskkonnaministeeriumi ja Enefiti kassatsioonkaebused menetlusse võtmata. Sellega on kohtumenetlus vaidluses lõppenud ning VKG kaebus osaliselt rahuldatud. 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee