Katrin Lust.Foto: Stanislav Moshkov
Kristjan Väli 16. jaanuar 2019 17:41
Harju maakohus rahuldas osaliselt endise kooliõpetaja Urmas Kausi hagi ajakirjanik Katrin Lusti ja TV3 vastu, mis tähendab, et mehel on õigus valurahale. 

2017. aasta sügisel eetrisse läinud "Kuuuurija" saates pedofiiliakahtluse alla langenud mees esitas mullu detsembris Harju maakohtule hagi, kus nõudis Lustilt ja TV3-lt kahju tekitamise ja valeandmete avaldamise lõpetamist ning mittevaralise kahju hüvitamist.

Kohus arutas asja kinniste uste taga ja otsustas, et AS All Media Eesti (mille alla kuulub ka TV3) ja ajakirjanik Katrin Lust peavad mehele maksma mittevaralise kahju tekitamise eest kumbki 800 eurot valuraha. Ühtekokku teeb see 1600 eurot.

Kohus otsustas, et TV3 ei tohi edaspidi Urmas Kausi eluruumis tehtud videosalvestisi, pilte ja muid kujutisi tele-eetris ega TV3 kodulehel kasutada. See tähendab, et kohtuotsuse jõustumise korral ei tohi näidata "Kuuuurija" saates Kausi kodus filmitud osa.

Samas jättis kohus rahuldamata Kausi nõude, et Lust ja TV3 peavad ümber lükkama "Kuuuurija" saates tema kohta käinud faktiväited ning et TV3 peab lõpetama tema elukohas tehtud fotode ja videote avaldamise Kuuuurija Facebooki-lehel. Samuti tohib Lust seda materjali endiselt kasutada.

Lust: ajakirjandus võitis!

Katrin Lusti sõnul ei ole tal võimalik seda kohtuotsust põhjalikult kommenteerida, sest Urmas Kausi soovil kuulutati kohtuistung kinniseks. Küll aga soovib Lust eraldi välja tuua, et kohtu kinnitusel on kõik  „Kuuuurija“ saates kõlanud väited Urmas Kausi kohta tõesed.

„Saan aru, et kohus on leidnud et me ei tohi TV3 järelvaatamises näidata ainult Kausi kodus filmitud materjali, aga veelkord ütlen, et kõigis faktiväidetes Kausi kohta kohus nõustus meie arvamusega. Kaasaarvatud sellega, et tegu on pedofiiliga,“ sõnab Lust.

Lusti sõnul ei ole kohtuotsus veel jõustunud, mistõttu võivad kõik seda saadet veel täna TV3 järelvaatamisest vaadata. Sealhulgas ka seda osa saatest, mis on filmitud Kausi kodus.

Lusti sõnul on kohtu otsus igati positiivne. „Kohus nõustus meiega, et Kaus on pedofiil ja leidis, et me ei ole Kausi õigusi rikkunud sellega, et oleme teda pedofiiliks nimetanud ja temast saate teinud. Kausi nõude ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks jättis kohus rahuldamata ja otsuse see osa on ajakirjanduse võit,“ sõnab Lust.

Kohtuostsus ei ole veel jõustunud. Kas üks või mõlemad osapooled otsuse vaidlustavad, näitab aeg.