Foto: Alar Truu
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 14. jaanuar 2019 10:48
Eesti statistikaamet jagas, et kuigi Eesti-siseselt palgalõhe väheneb, siis Euroopa riike võrreldes on meie palgalõhe suurim.

2017. aastal oli Eestis naiste tunnitasu meeste omast viiendiku võrra väiksem. Suurim palkade erisus oli finants- ja kindlustustegevuses töötavate meeste ja naiste vahel.

Pingereas on palgalõhe suuruselt Eestist järgmised Tšehhi, Saksamaa, Suurbritannia ja Austria. Kõige väiksem on palgalõhe Rumeenias, Itaalias, Luksemburgis ja Belgias.

Euroopa mõistes kõrgest palgalõhest hoolimata on Eestis paranenud näiteks naisjuhtide osatähtsus tööturul. 2017. aasta andmete põhjal oli kümnest juhist kaks naised, mis on viimase kümne aasta rekord.