Repliik

Karl Sander Kase | Liberaalide arvates on riik parim lapsevanem (1)

Karl Sander Kase, kahe lapse isa, Isamaa Noorteühendus ResPublica aseesimees, 13. jaanuar 2019, 18:45
Foto: Pixabay
Valimised on tulemas ning erakonnad avalikustavad järjest oma valimisprogramme. Üks murettekitav joon, mis neis avaldub, on meie liberaalsete erakondade tungiv soov sekkuda inimeste eraellu. Selle üheks näiteks on haridussund.

SDE programmis on kirjas: „Pikendame koolikohustust 18aastaseks saamiseni või kutse omandamiseni“. Reformierakonna programmis on kirjas: „Muudame alushariduse viimase õppeaasta kohustuslikuks“. Varem on kohustusliku alushariduse ideed toetanud ka keskerakondlasest haridusminister Mailis Reps.

Kas lapse kasvatamise eest vastutab riik või lapsevanem, on tugevalt ideoloogiline küsimus. Kahe lapse isana leian, et liberaalide katsed sekkuda perekondade õigusesse ise otsustada tuleb tagasi lükata. Lapsed ja perekonnad on erinevad ning leidub mitmeid põhjusi, miks laps lasteaeda ei lähe. Alushariduse kohustus tähendaks aga seda, et me ei austa neid erinevaid põhjusi ja seega ei austa ka inimeste valikuvabadust.

Enne kui seame lastele ja lapsevanematele lisakohustusi, tuleb mõelda, miks osa lapsi alusharidusest kõrvale jääb. Kõigile lastele ei saagi sobida süsteem, kus õpetajatel on vähe aega igale lapsele individuaalselt pühendumiseks. Pealegi looksime sellise hariduskohustusega uusi raame, kuhu lapsed peavad mahtuma. Need raamid nõuavad aga bürokraatiat ja kontrolli. Selle mõõtmise ja kontrollimise käigus võib kaduma minna see kõige olulisem – laps ise.

Riikliku sunni asemel peaksime looma senisest rohkem võimalusi, et need, kes soovivad panna oma last lasteaeda, seda ka teha saaksid. Viimaste aastate jooksul on loodud senisest enam paindlike aegadega lasteaiakohti ning sellega tuleb jätkata, sest jäigad lastehoiuvõimalused tabavad eriti valusalt üksikvanemaid ja neid perekondi, kus üks või mõlemad vanemad töötavad ebaregulaarsetel aegadel.

Meil ei ole vaja lükata lapse kasvatamist ja harimist riigi õlgadele. Ma usaldan meie praegust haridussüsteemi, aga miks peaks keegi soovima, et lapsi kasvataks vanemate asemel riik? Selle asemel, et võtta lapsed „suure venna“ kaitsva tiiva alla, võiksime pakkuda lastele ja lapsevanematele hoopis senisest enam võimalusi ja tuge, et nad saaksid ja sooviksid oma laste haridusse ise panustada. Riik peaks soosima seda, et lapsevanemad panustaksid enda aega ja teadmisi laste harimisse. Kohustuslik süsteem teeb aga vastupidist.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee