Suviti käivad ukrainlased Eestis maasikaid korjamas. Foto: JOOSEP MARTINSON
Maaleht 10. jaanuar 2019 10:22
Seaduslik Euroopa Liidu riikidesse kolimine on kasvanud eriti viimasel paaril aastal, uute elamislubade hulk välismaalastele ületab juba kolm miljonit aastas. 

Kõige suurem sisserände tung on viimastel aastatel mitte meedias paljukõneldud Saksamaale ega Rootsi, vaid hoopis Poolasse. Poola on andnud viimasel kolmel aastal välismaalastele üle 1,8 miljoni uue elamisloa, nendest 1,5 miljonit ukrainlastele. 

"Poolast on saanud EL-i olulisim lühiajalise töörände pump, mis mõjutab kaudselt ka Eestit, kuna väidetavalt senisest rohkem jõuavad Poolas lühiajalise tööloa saanud inimesed tööjõurendifirmade kaudu ka Eestisse," kirjutab 2018. aasta Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika raportis Tallinna Ülikooli teadur Mari-Liis Jakobson.

Kõige agaramad Euroliidu riikidesse siirdujad on ukrainlased, 2017. aastal anti Ukraina kodanikele ELi riikides üle 622 000 elamisloa, mis on üle viiendiku kõigist ELis antud elamislubadest.

Refereeritud artikli täisteksti loe Maalehest.