Foto: TIINA KÕRTSINI
Triinu Laan 3. jaanuar 2019 11:46
Valitsus otsustas neljapäevasel istungil mitte arutada päevakorrapunkti, mis käsitles miljoni euro eraldamist, et sundvõõrandada Kiviõli Keemiatööstuse huvides Põhja-Kiviõli teise põlevkivikarjääri alal paiknevad maad. Põhjus teemat  mitte käsitleda peitus Urmas Reinsalu sõnul taristuminister Kadri Simsoni istungilt puudumises. 

Rahandusminister Toomas Tõniste tegi valitsusele ettepaneku eraldada Vabariigi Valitsuse reservist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile 940 000 eurot ning keskkonnaministeeriumile 60 000 eurot Ida-Virumaal Lüganuse vallas Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri mäeeraldise territooriumil paiknevate kinnisasjade ja kasutusvalduste omandamisest tulenevate kulude katmiseks.

Kiviõli Keemiatööstuse OÜ esitas taotluse kinnistutele seatud kasutusvalduste sundvõõrandamiseks 11. novembril 2009.

2017. aastal oli Põhja-Kiviõli II karjääris aktiivset tarbevaru 13,8 miljonit tonni, millest maakasutusõiguse alal 5,8 miljonit tonni. Ülejäänu asub vaidlusalustel kinnistutel, kus põlevkivi varu suurus on ligikaudu 8,5 miljonit tonni, millest 8 miljonit tonni on kaevandatav.

Riigi maksutulu varu kaevandamisest ja töötlemisest on ligikaudu 55 miljonit eurot.

Heiti ja Marti Hääle suurosalusega Alexela gruppi kuuluv Kiviõli Keemiatööstuse OÜ esitas taotluse kinnistutele seatud kasutusvalduste sundvõõrandamiseks 11. novembril 2009.

Kolmapäeval saatsid Kiviõli maaomanikud peaminister Jüri Ratasele avaliku kirja, milles palusid sundvõõrandamise protsess peatada. "Valitsuse plaan eraldada reservist miljon eurot selle jaoks, et viia läbi jõhkralt omanike õigusi riivav sundvõõrandamine Kiviõli põlevkivikarjääriga seotud eraomanike vahelises vanas vaidluses, on pretsedenditu ja šokeeriv. Tegemist on puhtalt eraomanike vahelise vaidlusega ja ei ole ühtegi mõistlikku ja objektiivselt selgitatavat argumenti, mispärast riik asub sellises situatsioonis ühte poolt esindama."

Maaomanikud väitisid kirjas, et  antud sundvõõrandamisel avalikule huvile viitamine on otsitud ja ei vasta tõele. Ka menetlust teostav Maa-amet on jätnud põhjendamata, milliste avalike huvide realiseerimiseks riik vajab just kirjeldatud omandis olevat põlevkivi ja miks just praegu. "Arvestades, et riigil on tulevikus avalike ülesannete täitmiseks vajalik kaevandamismaht olemas ja ta saab sama eesmärki täita ka riigi äriühingute kaudu, siis ei ole avaliku huviga õigustatav kinnistute sundvõõrandamine, sest sellest saab märkimisväärset kasu eraomandis olev Alexela Gruppi kuuluv Kiviõli Keemiatööstuse OÜ," leidsid N.R. Energy OÜ juhatuse liige Ahto Tisler ja Metsamaahalduse AS juhatuse liige Taavi Raadik.

Samal teemal

Kommentaarid  (8)

RS2 to 14:14 3. jaanuar 2019 15:07
Sinu poolt välja toodud rajatised teenivad kogu riigi rahva huve. Kelle huvis on see põlevkiviõli tehas? Kui tahavad teenida siis lepigi ise omanikega kokku ja maksku oma raha eest. Mitte, et tahavad maksumaksja raha riigi käest välja meelitada, õli ekspordi pealt rikaks saada ise midagi vastu andmata. Miks need maaomanikud ei või samamoodi viisakat raha teenida, et oma valdustest loobuvad?
RS2 to 14:14 3. jaanuar 2019 15:02
Mis põlevkiviõli tootmisel on ühist nende rakendustega mis sina üles lugesid? Sinu toodut rajatised teenivad kogu riigi rahva huve. Siin aga punt rikkureid tahavad meie raha eest teiste käest maad saada, seda meie kõigi varast tühjaks tõmmata, õli pealt räiget pappi teenida. Las siis teenivad ka need kellele see maa kuulub.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS