Eesti uudised

Tehnikaülikool võib rahapuudusel loobuda oma uurimislaevast (5)

Marvel Riik, 27. detsember 2018, 14:23
Uurimislaev Salme.Foto: Pjotr Mahhonin/Vikipeedia
Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo on kolmele ministeeriumile ja Veeteede ametile läkitanud mureliku kirja, kus toob välja, et kui uurimislaev Salme ei saa vajalikku 200 000 eurost rahasüsti, tuleb hakata sellele uut omanikku otsima.

2018. aastal kevadel esitas Tallinna tehnikaülikool Eesti teadusagentuurile taotluse kanda Läänemere uurimislaev Eesti teadustaristu arengukava nimekirja. Mõiste „Läänemere uurimislaev“ hõlmas eelkõige uue uurimislaeva muretsemist, aga ka vana ehk 1974. aasta uurimislaeva Salme remonti.

Teadusagentuur esitas arengukava haridus- ja teadusministeeriumile (HTM), kes seda koos peaministri nõustava teadus- ja arendusnõukoguga arutasid, et kava siis ministeeriumitele ja lõppkokkuvõttes valitsusele heakskiitmiseks saata. Eesti teadustaristu arengukava on pikaajaline, 10–20 aasta perspektiiviga planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuri üksustest.

Kuid uut uurimislaeva ega ka Salme remonti kavva ei võetud. Nii kirjutaski tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo enne jõule mureliku kirja oma partneritele, et leida võimalusi hoida uurimislaeva Salme jätkuvalt avalikus sektoris. Laev vajaks 200 000 eurost rahasüsti ning seda ülikoolil ei ole.

„Teades vajadust teostada laevale enne järgmist hooaega klassitaastusremont maksumusega ca 80 000 eurot ja seni akumuleerunud 120 000 eurost tegevuskahjumit, oleme sunnitud oma partnereid teavitama kavatsusest lõpetada laeva ülalpidamine ja asuda laeva võõrandama/utiliseerima,“ kirjutas Aaviksoo. „Eelistame seejuures võimalikku koostööd uue omanikuga kasutamaks laeva teadusuuringuteks rendi alusel. Kui see ei osutu võimalikuks ja laeva ei saa edaspidi kasutada mereuuringuteks, tähendab see pikaajaliste eksperimentaalsete mereuuringute lõppemist Eestis senisel kujul.“

Ekspertkomisjoni põhjenduse järgi ei lisatud uurimislaeva arengukavva, kuna kallihinnalist kulu ei osatud piisavalt põhjendada: „Komisjon on seisukohal, et vajadus avamere uurimislaeva järgi Eestis on olemas, kuid antud juhul on tegemist väga kallihinnalise ja samas majanduslikult läbikaalumata teadustaristu ettepanekuga. Puudub korralik analüüs ja võrdlus, millised on Eesti oma uurimislaeva ülalpidamise kulud ja Eesti võimalused kasutada teiste riikide uurimislaevu, eelkõige selles mahus ja eesmärkidel, mida just ettepaneku esitaja ise vajalikuks peab.“

HTMi kommunikatsiooniosakonna konsultant Aire Koigi sõnul otsustab laeva omanik ehk tehnikaülikool, mida veesõidukiga teha. „HTM eraldab Tallinna tehnikaülikoolile rahalisi vahendeid nii olemasoleva infrastruktuuri ülalpidamiseks kui ka teadustööks. Juhul, kui laeva ülalpidamiskulud on omaniku rahalisi vahendeid arvestades ülemäära kallid, tuleb leida lahendus erinevate huvitatud osapoolte koostöös nii laevale maksimaalse  kasutusotstarbe leidmisel kui ka rahastamisel,“ rääkis Koik. „Eesti riigi rahalisi võimalusi arvestades tuleks leida optimaalseim lahendus, mis annaks kõige kulutõhusamalt soovitud tulemused. Seni ei ole HTMile vastavaid ettepanekuid esitatud.“

Seni ei ole HTMile võimalikke ettepanekuid esitatud, aga Koigi sõnul on ministeerium valmis koos teiste asjast huvitatutega arutama uurimislaeva tulevikku. „Kuid initsiatiiv peab tulema laeva omanikult ja teistelt laeva kasutusest huvitatud osapooltelt.“

Õhtuleht proovis ka tehnikaülikoolilt saada selgitusi rohkem kui nädal aega, muu hulgas 120 000 tegevuskahju ja remondi kohta, kuid tulemusteta.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee