Kose hooldekodu Harjumaal. Foto: Robin Roots
Kristiina Tilk 18. detsember 2018 18:55
Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS all tegutsev Kose Kodu kuulub erasektorisse. Sisuliselt tähendab see, et hooldekodu juhtkond on ainus, kes seal esinevad puudused likvideerida saab. Erinevad institutsioonid saavad nende tegevust vaid kontrollida ning teha vajadusel ettekirjutusi ja rakendada sunniraha. 

Kose hooldekodu Harjumaal. Foto: Robin Roots

Ehkki Kose hooldekodu juhataja Kadri Tulp teatas möödunud nädalal Õhtulehe ajakirjanikule, et nad võtsid õiguskantsleri kontrollkäigu kokkuvõtet tõsiselt ning on astunud mitmeid samme olukorra parendamiseks, räägivad käesoleval aastal asutust külastanud ametnike kontrollkäigud teist keelt. 

Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna juht Raivo Sults ütleb, et nende järelevalve käis Kose hooldekodus selle aasta kevadel. Asutuse töös leiti mitmeid puudujääke ning tehti ettekirjutused.

Paraku Kose Kodu ameti poolt tehtud ettekirjutusi täitnud, mistõttu tuli rakendada hooldekodule sunniraha. Selle nõude tasus Kose Kodu Sultsi sõnul päev pärast teate saamist. 

"Kui ettekirjutusi ei täideta, on sotsiaalkindlustusametil võimalus anda järgmine tähtaeg rikkumiste kõrvaldamiseks ning määrata uus sunniraha. Ja kui ka selleks ajaks pole korras, siis uus hoiatus, uus tähtaeg, uus sunniraha. Põhimõtteliselt võib seda teha, kuni ettekirjutuse täitmiseni," selgitab Sults.

22. oktoobril külastas hooldekodu Päästeameti inspektor ning tegi samuti ettekirjutuse puuduste likvideerimiseks. Peamiselt oli probleeme evakuatsiooniväljapääsudega, suurimaks probleemiks see, et enamik evakuatsioonitrepikodasid ei olnud eraldatud omaette tuletõkkesektsioonideks. 

"Eesmärk ei peaks olema, et järelevalveasutused vigu otsivad, vaid et teenuse pakkujad peavad korrast kinni: on ise huvitatud, et asjad oleksid korras ja teavad, kellelt nõu küsida," vastatakse Ravimiametist. 

Ka nemad külastasid käesoleva aasta kevadel Kose Kodu ning kontrollisid ravimite käitlemist - inspektsiooni ajal nad klientide ligipääsu retseptiravimitele ei tuvastanud. 

Sotsiaalministeeriumist öeldakse, et mistahes teenuse osutaja peab järgima sotsiaalhoolekande seadustega paika pandud nõudeid. Nemad saavad sekkuda vaid juhul, kui on saabunud konkreetne kaebus.