Repliik

Vastukaja | Rail Balticu uurimiseks tuleb moodustada erapooletu komisjon (11)

Alo Ervin, kodanik ja arheoloog, 18. detsember 2018, 12:34
Õhtulehe veebis avaldatud Rail Baltic Estonia töötaja Anvar Salometsa kirjutis vajab kriitilist täiendust.

Esmalt tuleb selgust saada, miks pole endiselt avaldatud Erik Terki, Jüri Sakkeuse ja Aado Keskpaiga koostatud uurimust «Freight Flow Forecasting from Arctic Sea Route and Adriatic Route to Rail Baltica Railway Line», millele korduvalt viidatakse uuringufirma EY koostatud Rail Balticu vigaseks osutunud tasuvusanalüüsis (viited 99, 100, 102, 107, 108).

Seda olulist uuringut ja teisi salastatud materjale on mitmed kodanikud korduvalt küsinud, sh avalikult ajakirjanduse kaudu juba rohkem kui aasta jooksul, ent varjamine jätkub. Miks?

Veelgi kummastavam on, et Rail Baltic Estonia töötajad Anvar Salomets ja Kristjan Kaunissaare kas ei tea Rail Balticu praeguse projekti järgi kavandatavat reisirongide maksimaalset sõidukiirust, mis on 234 km/h, või eksitavad lugejaid sihilikult – Salomets väitis eilses loos suurimaks võimalikuks sõidukiiruseks 249 km/h, mis on tegelikult hoopis maksimaalne projektkiirus, Kaunissaare väitis RB suurimaks kiiruseks olevat 250 km/h (Harju Elu, 22. november), mille korral oleks tegu juba tõelise kiirraudteega ning nõuded veelgi karmimad kui Rail Balticule, mida kavandatakse kiire tavaraudteena.

Õnneks on neil kolleeg Raido Kivikangur, kes teab nii reisirongide tegelikku maksimaalset kiirust praegu kavandataval Rail Balticul (234 km/h) kui ka seletust, miks see on 15 km/h võrra madalam kui teoreetiline maksimaalne kiirus (249 km/h): „Põhjuseid tuleb otsida eelkõige kasutusele võetavas raudtee liiklusjuhtimissüsteemis ERTMS Level 2, mille puhul eristatakse mõisted trassi projektkiirus ja maksimaalne lubatud opereerimiskiirus.” (Andres Reimeri lugu Postimehe veebis, avaldatud 22. mail)

Arutamata siinkohal Rail Balticu paljusid teisi probleeme, mida kriitikud on ajakirjanduses juba põhjalikult lahanud nii avalikes ühiskirjades kui ka rohketes sõnavõttudes, jääb üle nõustuda ajakirjanik Kalev Vilgatsi hiljutise tähelepanekuga: „Mõlemad pooled räägivad ja põhjendavad, aga keegi ei kuula. Mõistliku ettepaneku peale moodustada erapooletu komisjon, mis RB kulude-tulude asjus selguse majja tooks, pole Eesti valitsus kõssanudki.” (Pärnu Postimees, 15. detsember)

Et Rail Balticu vead saaksid parandatud kohe, enne ehituse algust, mitte 10 aasta pärast, kui kahjud käes, tuleb moodustada erapooletu komisjon, kuhu oleksid võrdselt kaasatud nii Rail Balticu kavandatud lahenduse pooldajad kui ka praeguse projekti kriitikud.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee

;