Peaminister Jüri RatasFoto: Robin Roots
Toimetas Triinu Laan 7. detsember 2018 15:44
Peaminister Jüri Ratas rõhutab, et  ÜRO rändreaamistik aitab seista ka meie endi võõrsil elavate ja töötavate inimeste õiguste eest.

"Ränne ja eriti illegaalne immigratsioon on väljakutsed, millega tuleb kindlasti tegeleda rahvusvahelisel tasandil. Eesti riik on rahvusvahelist koostööd ning üleilmsetele probleemidele koos lahenduste otsimist ja leidmist alati oluliseks pidanud. Ainult nii saame lahendada meie jaoks olulisi küsimusi, mille puhul Eesti hääl ja tegevus üksikuna mõjule ei pääseks. Samast põhimõttest lähtusime globaalse ränderaamistiku põhjalikes aruteludes ÜRO-s, Eesti ühiskonnas, valitsuses ja parlamendis," kirjutab Ratas sotsiaalmeedias. 

"Eesti toetab ÜRO peaassambleel ränderaamistiku vastu võtmist, sest see seisab ebaseadusliku rände vastu, toetab illegaalselt riiki sisenenud inimeste kodumaale tagasisaatmist, aga aitab seista ka meie endi võõrsil elavate ja töötavate inimeste õiguste eest. Samuti tugevdab ränderaamistik inimkaubanduse ja -smugeldamise vastast võitlust ning kaitseb haavatavas olukorras naiste ja laste õigusi," leiab Ratas. 

Peaminister rõhutab, et  ränderaamistik ei too Eestile kaasa pagulaskvoote ega suurenda illegaalset immigratsiooni. "Vastupidi, sellega ei kaasne kohustusi, aga ÜRO liikmesriigid näitavad raamistikku kokku leppides tahet koos probleemidega võidelda ning globaalsetele väljakutsetele ühiselt vastu seista."

"Usaldan välisministeeriumi raamistikku toetavat seisukohta ning Eesti Vabariigi õiguskantsleri selget hinnangut, et tegemist pole õiguslikult siduva dokumendiga. Samuti austan alati meie parlamendi otsuseid ja suuniseid," kinnitab Ratas.