Foto: Tiina Kõrtsini
Kristiina Heinmets-Aigro, Keskerakond 6. detsember 2018 12:18
Eesti Ekspressi artikkel vanemate ja lasteaedade vahel tekkinud sõnasõjast, milliste haigustunnustega last tohib tuua lasteaeda on üks nendest probleemidest, mis vajaks riigikogu arutelu.

Kolme lapse emana kinnitan, et väikesed lapsed on rohkem haiged kui terved. Kõik viirused on vaja läbi põdeda ja nende hulk on lõputu. Lapsed on erinevad, mônel lapsel kulgeb viirus kergemalt, teisele lapsele tekitab see pikaajalisemaid probleeme. Pidevad bronhiidid, astmahood, laringiit, kopsupõletik on vaid mõned.

Tööandja jaoks on see samuti koormav, kui lapse haiguse tõttu pidevalt töölt puuduva vanema eest peavad töö ära tegema kolleegid või tuleb palgata lisajõude. Kui kolleegid tulevad vastu ja tööandja on toetav, siis hooldushüvitist maksab haigekassa hoolduslehe esimesest päevast alates ja selle määr on 80%, millest arvutatakse maha ka tulumaks. Eriti keeruline on olukord üksikvanema jaoks, sest sissetuleku langus võib seada pere eelarve miinusesse.

Vastavalt seadusele on kõige raskemas olukorras need lapsevanemad, kelle lapsed on alustanud lasteaias käimist, sest hooldushüvitist arvutatakse alampalgalt, kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Kui väikelapse vanem jääb ise haigeks, siis seda keerulisemasse olukorda ta satub. Kindlustatule ei hüvitata haiguslehe esimest kolme päeva, haiguslehe 4.–8. päevani maksab töötajale haigushüvitist tema tööandja ja alates 9. päevast maksab hüvitist haigekassa. Haigekassa makstav hüvitis on 70% kalendripäeva keskmisest tulust.

Kui esimese klassi lapse julgeb vanem kergema haigestumise korral ja olude sunnil veel koju jätta, siis kolmeaastase lapse puhul ei ole see võimalik.

Haigushüvitiste süsteem tuleb väikelaste vanemate vaates muuta lapsekeskseks: soosida vanema koju jäämist haige lapsega, kuni laps saab terveks, et minna tagasi lasteaeda. Alla kaheksa-aastaste laste vanematele tuleks hüvitada saamata jäänud töötasu 100 protsendi ulatuses, suurendamata tööandja kulusid.

Haiguselehe 100protsendiline riigipoolne kate hoiaks just naisi sattumast olukorda, kus väikese lapse kõrvalt on keeruline tööle naaseda. Paljud naised peavad lapse nõrgema tervise tõttu leppima madalat kvalifikatsiooni nõudvate töökohtadega, sest seal on tihti paindlikumad töögraafikud. Sellist olukorda ei tohiks riik soosida, vaid peaks astuma samme naiste toetuseks. Meil on 25,5protsendiline palgalõhe, praegune haigushüvitise süsteem soosib lõhe püsimist, mitte ei aita kaasa selle vähenemisele.

Riigikogus on naisi olenevalt koosseisust 20-30 protsenti. See on ilmselgelt vähe, et naisi toetavad eelnõud saaksid seaduseks.