"Esimese stuudio" saatejuht Johannes Tralla.Foto: Erki Pärnaku
Kristjan Väli 1. detsember 2018 11:31
"Esimese stuudio" saatejuht Johannes Tralla tunnistab, et pärast intervjuud EKRE esimehe Mart Helmega on ta saanud hulga tagasisidet, millest enamik on küll positiivne, ent teda on ka sõimatud ebatsensuursete sõnadega. "Üks taksojuht leidis lakoonilises facebooki pöördumises, et ma olevat "idioot kuubis", heideti ka ette, et ma ründavat endast eakamat inimest," märgib Tralla. 

  • Mis te arvate kogu kriitikast ja televaatajate/lugejate reaktsioonist? Millise tunde see tekitas?

Nähtavasti tekitas intervjuu Mart Helmega üksjagu elevust, sest olen pärast saadet saanud palju tagasisidet nii erinevates meediamajades töötavatelt kolleegidelt kui ka televaatajatelt, keda ma isiklikult ei tunne. Suurem osa pöördujatest on tänanud terava ja nauditava intervjuu eest. Aga olen saanud ka ebatsensuurseid sõimukirju. Üks taksojuht leidis lakoonilises facebooki pöördumises, et ma olevat "idioot kuubis", heideti ka ette, et ma ründavat endast eakamat inimest. Seal on mõned mõtteavaldused veel, mis ei kannata trükimusta, aga sisulist ja argumenteeritud kriitikat pole siiani kohanud. Mis puudutab kolleegide arvamusi, siis olen tänulik – tagasiside kulub alati ära.

  • Teid süüdistati selles, et te polnud erapooletu. Mis te sellest arvate?

Kuna ma internetiportaalides kommentaare lugemas ei käi, siis ei ole ma hästi informeeritud, milles täpsemalt see väidetav erapooletus seisnes. Üldiselt püüan saates lähtuda nendest küsimustest, mis avalikkuses on tekkinud ja mida on võimalik ka faktide või usaldusväärse analüüsiga toetada. Kui saatekülaline jätab küsimusele vastamata, küsin uuesti. Kui külaline hiilib vastusest kõrvale, täpsustan. Kui saatekülaline ei taha hukka mõista füüsilist vägivalda, siis pole selle esiletoomine mitte küsimus maailmavaates vaid üldinimlikes väärtustes, mida me õigusriigis kõik jagama peaksime. 

  • Kui teil oleks võimalus muuta midagi Helmega intervjuu juures, siis mis see oleks? Või te ei muudaks midagi.

Otse-eetri võlu seisnebki selles, et tagantjärgi pole midagi muuta võimalik. Muidugi jäi palju küsimusi küsimata, aga valimisdebatid seisavad alles ees.

  • Mis te arvate, kuidas see saade mõjus Mart Helme imagole? Kuidas see intervjuu mõjutas teie imagot.

Ma ei ole politoloog ega reklaamimees, seega jätaksin imago küsimused selle valdkonna professionaalidele. Teen oma tööd suure pühendumisega ja nii hästi kui oskan.