Foto: MATI HIIS
Toimetas Triinu Laan | Graafik: Margus Järv 29. november 2018 15:09
Täna avaldatud riigieksamite tulemused ütlevad, et vabariigi parimad õpilased eesti keeles õpivad endiselt Tallinna reaalkoolis, matemaatikas on parimad, nagu eelmiselgi aastal, Tallinna Inglise kolledži õpilased.

Sel aastal sooritas riigieksameid 9161 eksaminandi.

Eesti keele põhieksamit tegi 6529 eksaminandi ja keskmine tulemus oli 62,2 punkti, mis on sarnane eelmiste aastate keskmiste tulemustega. Maksimumtulemuse ehk 100 punkti saavutas sel korral kolm õpilast, ükski õpilane läbi ei kukkunud, minimaalselt saadi 5 punkti. 

Eesti keel teise keelena eksamit tegi 2037 õpilast ja keskmine tulemus on  viimase nelja aasta kõrgeim - 63,4. Kasvas ka B2 tunnistuste saajate arv. Kokku saavutas B2-taseme 1246 õpilast ehk 61,2 protsenti eksaminandidest.

Võõrkeeleeksami tegi kokku 7825 eksaminandi ning 154 õpilast tegi mitu võõrkeeleeksamit, neist kuus tegi kokku kolm võõrkeeleeksamit. 

Rahuloluküsitlustest selgus, et õpetajate meelest ei ole nende amet ühiskonnas väärtustatud. Ka ollakse rahululematud töötasuga. 

Lapsevanemad, vastupidi õpetajatele, on rahulolevad. Kõrgelt hinnatakse häid suhteid klassijuhatajaga ja infovahetust. 

Eesti keele riigieksami tulemustes on kõige kõrgemad keskmised tulemused Tallinna Reaalkoolil - 81,6 punkti sajast. Järgneb Hugo Trefneri gümnaasium 81,4 punktiga, Gustav Adolfi gümnaasium ja Tallinna Inglise kolledž 78,3 punktiga ja Tallinna Prantsuse lütseum 78,2 punktiga. 

Matemaatika kitsa kursuse põhieksami valis 3707 ja laia kursuse eksami 4116 eksaminandi. 

Matemaatika kitsa eksami tabeli eesotsas on Tallinna Inglise kolledž 88,3 punktiga sajast, järgneb Sakala Eragümnaasium 85,5 punktiga ja Narva keeltelütseum 80,2 punktiga. Pärnu Sütevaka gümnaasiumi õpilased said keskmiselt 76 punkti ja Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased 75,8 punkti. 

Kitsa kursuse eksami keskmine tulemus oli sel aastal 37,4 punkti, laia kursuse eksami tulemus 55,6. Eelmise aastaga võrreldes on kitsa matemaatika kursuse eksami keskmine tulemus punkti võrra langenud, laia matemaatika kursuse eksami tulemus aga 3,8 punkti tõusnud.  

Suuremad puudujäägid õpilaste teadmistes puudutasid põhikooli matemaatika osa. 

Eesti keel teise keelena eksamit tegi 2037 õpilast ja keskmine tulemus on viimase nelja aasta kõrgeim - 63,4. Kasvas ka B2-tunnistuste saajate arv.