Eesti uudised

OLI KA AEG | Ajateenijate laste toetus suureneb kuus korda (16)

Toimetas Marvel Riik, 28. november 2018 12:13
Pilt on illustratiivne.Foto: Eesti kaitsevägi
Kui seni on Eesti kaitsevägi ajateenijatele ja asendusteenistujatele maksnud lapse toetust 50 eurot, siis alates järgmisest aastast tõuseb toetus 300 euroni. „Praegune kehtiv lapsetoetuse suurus ei kata eemalviibiva vanema poolt tavaolukorras võimaldatavat panust, mis on vajalik lapse igapäevaste vajaduste katteks,“ nenditakse määruse seletuskirjas.

Käesoleval aastal on makstud ajateenija lapse toetust 48 lapsele kogusummas 11 550 eurot. „Arvestades, et ajateenijale makstakse sõltuvalt teenistuse kestusest toetust 100–200 eurot kuus, siis sellele lisanduv ajateenija lapse toetus 50 eurot kuus koondsummana ei kata perekonnaseadusest lapse elatiseks ettenähtud miinimumi [250 eurot],“ selgitatakse muudatuse vajadust.

Ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse suurendamisel 300 euroni kuus kaasnev kulu aastal 2019 oleks 85 800 eurot, mis on 69 800 eurot senisest rohkem. Aastas kutsutakse teenistusse keskmiselt 3200 inimest