Käesoleva aasta mais toimus Emajõe ääres rahvarohke kett tselluloositehase ehitamise vastu.Foto: Aldo Luud
Toimetas Marvel Riik 28. november 2018 11:35
Kuigi vabariigi valitsus tegi 21. juunil põhimõttelise otsuse, et lõpetab kohaliku kogukonna vastuseisu tõttu Est-For puidurafineerimistehase eriplaneeringu menetluse, leiavad Viru-Nigula vallajuhid, et valitsuse otsus oli õigusvastane ja sõnamurdlik.

Lääne-Virumaa Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ja volikogu esimees Riho Kutsar kirjutavad enda kirjas peaminister Jüri Ratasele, et vabariigi otsus lõpetada tselluloositehase eriplaneering jääb neile arusaamatuks, sest selle menetlemise ainsaks takistuseks oli kohalike omavalitsuse vastuseis Tartu piirkonnas. „Vald on seisukohal, et eriplaneeringu lõpetamine oli õigusvastane,“ märgivad vallajuhid.

Nad juhivad tähelepanu riigikohtu lahendile, mille hinnangul on tselluloositehase rajamiseks valitud õige planeeringuliik ning valitusel puudusid õiguslikud alused eriplaneeringu lõpetamiseks. „Viidatust [kohtulahend] nähtuvalt on Vabariigi Valitsus korduvalt oma sõnadest taganenud ning varem lubatut hiljem eiranud. Riigikohtu praktika pinnalt võib sellist riigi käitumist pidada sõnamurdlikuks.“

Vallajuhid nendivad, et valitsusliikmete avalikke sõnavõtte ei saa võtta haldusaktidena, kuid siiski saab seda võtta riigipoolse lubadusena. „Sellistest lubadustest võis isikutel tekkida õiguspärane ootus, et neile lubatu ka tegelikult realiseerub.“