"Eesti vajab eraldi migratsioonistrateegiat," leiab Marko Mihkelson.Foto: Karin Kaljuläte/EKspress Meedia
Toimetas Triinu Laan 23. november 2018 19:45
Väliskomisjoni kuulas tänasel erakorralisel istungil ära õiguskantsler Ülle Madise õigusliku selgituse ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta ning vaatas läbi riigikogu avalduse eelnõule viie fraktsiooni esitatud 15 muudatusettepanekut.

Komisjon kiitis 7 poolt- ja 3 vastuhäälega heaks avalduse eelnõu muudetud teksti ja saatis aruteluks täiskogu täiendavale istungile esmaspäeval, 26. novembril.

Komisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas, et väliskomisjon on ränderaamistikuga seonduvat käsitlenud vastutustundlikult ja ka avalduse eelnõu menetlemine möödus vaatamata erinevatele seisukohtadele argumentidele keskendudes.  "Arutelude põhjal tundub mulle, et Eesti vajab eraldi migratsioonistrateegiat."

Komisjoni liikme Oudekki Loone sõnul on see ajalooliselt oluline hetk, kus riigikogu arutab aktiivselt tõsiste välispoliitiliste küsimuste üle.  „See on hea praktika ja need arutelud võimaldavad näidata, et jälgime ühiskonna diskussiooni.“ 

Riigikogu avalduse „ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta” eelnõule esitasid muudatusettepanku Isamaa, Reformierakonna, Vabaerakonna, Sotsiaaldemkraatliku Erakonna ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon.

Toetust leidis Vabaerakonna fraktsiooni ettepanek, mille kohaselt Riigikogu rõhutab eraldi ränderaamistikus esiletoodud iga riigi õigust kujundada oma rändepoliitika ise. Samuti toetas komisjon kahte Vabaerakonna fraktsiooni ja ühte Reformierakonna fraktsiooni sõnastuslikku ettepanekut.

Komisjon toetas Reformierakonna fraktsiooni ettepanekut sõnastada avalduses üheselt, et globaalse ränderaamistikuga liitumise üle otsustaks valitsus. Sarnase ettepaneku tegi ka Vabaerakonna fraktsioon, mida komisjon toetas sisuliselt.

Komisjon lisas avaldusele Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni ettepanekul viite välissuhtlemisseaduse sättele, mis reguleerib valitsuse pädevust esineda välissuhtlemisalaste avalduste, deklaratsioonide ja pöördumistega või ühineda nendega.

Õiguskantsler Ülle Madise tutvustas komisjonile sõltumatut õiguslikku hinnangut. Ta tõi välja viis aspekti ja kinnitas, et ÜRO dokument ei ole välisleping ning ei ole riikidele õiguslikult siduv.