Eesti uudised

Ettevõtjad ränderaamistikust: rahvusvaheline tava muutub siduvaks (18)

LISA KOMMENTAAR

to Riina 23. november 2018 20:50
Õiguslikult siduv on ainult ratifitseeritud leping. Küll aga võib see ränderaamistik muutuda siduvaks rahvusvahelise tava kaudu.
Marika 21. november 2018 21:29
Lgp. Eesti Kaubanduse Tööstuskoda ja Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon ja koalisatsioon!Aga me olemegi ju Eesti Iseseisev Vabariik!Me olemegi sõltumatu Eesti Vabariik, lähtuvalt meie põhiõigustest!Küll oleme ka Euroopa Liidu liikmesmaa ja NATO liige.Meie Iseseisvas Eesti Vabariigis kehtivad meie põhitõed.ÜRO ja Euroopa võivad siin olla ainult suunanäitajad,aga nad ei saa meid sundida,ega kohustada loobuma meie otsustest ja põhiõigustest olla vaba ja iseseisev,nii riigi,kui rahvana.Vabadust ei saa keelata,vahetada millegi vastu ega maha müüa!Selle eest on võidelnud meie esivanemad!
Riina 21. november 2018 09:13
Leping juba oma olemuselt peale allakirjutamist muutub siduvaks, ei ole mõtet ajada inimeste puru silma, et see pole siduv. Mul on ketserlik mõte - järsku on meie välispoliitilised suunad olnud küsitava väärtusega, kui see tähendab oma rahvuslike huvide jalgeallatallumist. Ka selle peale võiks härrased riigiisad mõelda presidendiga eesotsas.
erinevUSSRikastab 20. november 2018 14:20
kui viitisd siis otsi ja pane link teistelegi lugemiseks siin 2-3 aastat tagasi oli päris lustakas asi meedias - mingi ultimatiivses sõnastuses mitmekesisuse punktid välismaistelt tööandjatelt eestimaa moonakatele...
EESTI KAOB PLANEEDILT URAA URAA URAA 20. november 2018 14:08
MULTIKULTI NAGU AMERICAS AH AH AH
MIS ASI ON SATIIR? 20. november 2018 13:23
[[Kui vaadata ränderaamistiku punktis 16 toodud turvalise, korrapärase ja seadusliku rände 23 eesmärki, siis on selge, et olukorras, kus Eesti neid eesmärke täna juba sisuliselt kõiki täidab, puudub alus hirmudel, nagu võiks ränderaamistiku heakskiitmine tuua Eestile kaasa otseseid kohustusi meie senise õiguskorra muutmiseks täna või tulevikus. ]]
Kui näiteks joodik kaanib viina, siis et ta seda juba niikuinii teeb ja alkoholism "is inevitable"
(möödapääsmatult vältimatu, mitte ärahoitav, mitet tõkestatav), siis võiks puskari müügi ka seadustada..
Ega puskari müügi seadustamine ju teistelt viina ära ei võta, keegi ei jää millestki ilma, kellegilt ei võeta midagi ära..
Oleks kohe sidusam ja liberaalsem ühiskond, eksju? Mina arvan, et hirmudel puuduks alus, et rahvatervis tulevikus halvemaks läheks.
Ja väikeettevõtlus ja üldse see kaasamine läheks ka käima ja inimesed saaksid väikeettevõtetes tööd, eriti maapiirkondades..
Eriti oleks nagu sellised perepräskakesksed ettevõtted, maaelu soodustaks, saaks maaelu käima ... maheökopuskar ;D
Teeme ära! Võid kindel olla!
Indrek2 20. november 2018 13:02
Muidugi on "ettevõtjatel" nagu oleg ossinovski vaja orje kes odavalt teeks ja keda saaks huiata nii et nood süütepudeliga majakatusel oma 500 eurot kuus taga peavad nõudma.
Merit 20. november 2018 12:44
Compact ei ole tõlkes raamistik vaid leping, igaüks võib ise vaadata!

Eesti Baabariik, erwache! 20. november 2018 12:21
Palgati paar juristi juttu kokku kirjutama või?
Parem kutsuge organisatsiooni juht tele otseetrisse ja näete milline on maavillane vaimne kapsatsiteet 1:1 otseeetris ilma abimeesteta :D
.
««
"See tähendab, et seda peavad järgima kõik tsiviliseeritud maailma riigid, sõltumata sellest, kas ja mis tasemel seda keegi kaunis Maroko linnas Marrakechis, heaks kiitmas käis või sinna minemata jättis."
»»
.
Siin on tegemist vist üleharitud omas mullis inimestega kes nii väidavad?
Suveräänne riik ei pea järgima mitte mingeid tavasid millega ta liitunud ei ole.
Suvereäänsus tähendabki suvereäänsust.
Fraasile "kõik riigid" lihtsalt epiteedi
(Epiteet on taideline lisandsõna, mis tõstab põhisõna mõiste tunnusest esile autori arvates mõnd tähtsat joont)
"tsiviliseeritud" ilukõnelislik juurdelisamine on lihtsalt psühholoogiline manipulatsioon
mis peaks lugeja madalatel instinktidel mängides mõjutama soovima lugejat olla "teistest paremas selles tsiviliseeritud liigas ja seetõttu järgima sellele grupile 'peer pressure' printsiibil pealesunnitavaid regulatsioone"
kuid tegelikult naturaalselt sellist kategooriat olemas ei ole.
Inimestel ei ole vahet kas nende rahumeelse maa kohta öeldakse tsiviliseeritud või mitte, seni kaua kui nad enda eluga enda maal ilusti hakkama saavad ja nende maale "demokraatiat ei tulda eksportima"...
Soovitan minna tänaval mikrofon ja kaamera käes ja suunata see inimestele näkku ja lasta küsida
"mis asi on suvereäänsus?" Palju seda teab, mis see on?
Minge küsige 12. klassi günaasiumiõpilaselt,
kes on läbinud kodanikuõpetuse kursused
ja keda on valmistatud koolisüsteemi
poolt ja läbi ette olema riigi eneseteavdusega kodanik..
Ja kui nad ei tea seda öelda, mis see tegelikult on,
siis ei ole nad ka demokraatiaks kõlbulikud ega valmis.
Mistõttu ka kõik nende valitud rahvaesindajad Riigikogus ei oma mandaati
nende inimeste eest suvereäänsuse küsimustes hääletada,
sest need inimesed ise on valinud rahvaesindajad tingimustes,
kus nad ei ole teadnud mis asi on suveräänsus,
mistõttu neil on olnud ka võimatu hinnata enda valitud saadiku
arusaaamade adekvaatset vastavust suveräänsususe mõiste järgimisele.
Eesti Baabariik, erwache! 20. november 2018 12:36
««
Jäädes raamistiku heakskiitmisest deklaratiivselt kõrvale, kuigi oleme varasemalt selle loomist toetanud, loobume ise võimalusest edaspidi rahvusvaheliselt rändeteemadel sisuliselt kaasa rääkida, või vähemasti tekib vastavates foorumites alati esmalt küsimus meie suhestumisest ränderaamistikku, mille valdav enamus maailma riike on heaks kiitnud.
»»
.
Järgneb jutluse hirmutamise osa nagu kirikus.
Kui sa ei tee seda, siis tuleb sulle needus ja suur karistus, aga kui sa teed nagu isand ütleb, siis käitud sa õigesti nagu vaja...
So what then? Nu i shto?
Mis tähendab rändeteemadel kaasarääkimine?
Te ei ole seda mõistet lahti kirjutanud nii nagu teisedki poliitikud ei ole seda enda suud lahti tehes lahti seletanud mida nad selle all mõtlevad.
Seetõttu on kõik see teie juristi kirjutatud emotsionaalne tekst segane ei juriidiline ega teaduslik sõnavaht.
Kas te arvate et rändeteemadel kaasarääkimine on õigus esitada vastuväidet,
kui mingi (näit kasvõi teie) riigi kohta tehakse arvutus ja öeldakse, et oops sorry kuulge, sinna peaks mahtuma sinna 5 miljonit inimest asutustiheduse järgi veel?
EI! SELLINE ASI EI OLEKS RÄNDETEEMADEL KAASARÄÄKIMINE, see vaid on otsene ulimaatumite kuulmine rahvusvahelie "üldsuse" poolt enne riigi okupeerimist. Ja sellises organisatsioonis kaasalöömine ei oleks auväärne ega demokraatlik ega aitaks mitte kuidagi mitte kedagi.
Kas rändeteemadel kaasarääkimine on umbes selline asi, et kui näiteks sakslased otsustaks teha jüutidele riigi Madagaskarile siis meie saaks kaasa karjuda jah teege jah siinna aga peaasi et siia Eestisse seda ei teeks? Kas see oleks see rändeteemadel kaasarääkimsie koostöö formaat millest me loobuda kardame?
No stho gospada?
Eesti Baabariik, erwache! 20. november 2018 12:56
««
annab see tulevikus võimaluse oluliselt kergemini esitada Eesti suunas süüdistusi inimõiguste järgimata jätmisest vms ning potentsiaalselt algatada mitmesuguseid järelevalvemissioone. Selliseid oleme ajaloos näinud ka varem. Kuigi neil puuduks sisuline põhjendatus, oleksid need tingitud poliitilistest ambitsioonidest.
»»
Hei "kaubanduskoda-suurtootjad" kuidas te ülde oma ärid asutasite kui te igast asja kardate?
Kuidas te suudate päevast pärast enda SUU-UU-UURärisid juhtides elada?
Äkki tuleb mingi kontroll, maksurevident jne?
ja jälle tekstis see hirmutamine nägemata ja näitamata lugejale demonstratiivselt seda, et selline asi on ju väljapressimine ja miks peaks suverään siduma ennast terroristlikult käituva organisatsiooniga, kes kasutab kontrolli- ja järelvalvemissioone muude kihieesmärkide saavutamieks väljapressimise teel? Kui te seda kardate, siis oleks õigem küsimus küsida, miks tahate kuuluda sellisesse klassikiusamist propageerivasse organisatsiooni-korporatsiooni mis teid nii represseerib?
Eesti Baabariik, erwache! 20. november 2018 12:59
Mis te ajate juttu mingi vastutusele võtmise ja inimõiguste rikkumises süüdistamise hirmus?
Te seisukohad on juba nagu vaimselt traumeeritud ja kiusatud ja alandatud inimeste seisukohad, nagu rajaneks teie traumaatilisel mõtteviisil.
USA maksab 24-28% ÜRO eelarvest ja ei liitu praegu selle leppega.
USA on meie suurim kaitsekoostlööalane partner, USA huvid meie julgeoleku garant.
ÜRO enamik liikmeriikidest on arenguriigid, nii et näiteks kui korraldada lihthäälteenamusega hääletus,
kus arenguriigid saaks otsustada mittearenguriigi s(t)aatuse üle...
kas .. külakooliharidusega saaks juba isegi aru kuhu sellega lihthäälteenamusega asjad jõuavad
Selle sama lihthäälteenamusega jõutakse pragu Riigikogus selle asja vastuvõtmiseni,
sest "aristokraatne viis" valitsuses ei sobinud proletaarlaste parteile.
Proletaarlaste partei on töösturite liitlane ja käepikendus? :)
Selle proletaarlaste partei seaduslike võimaluste perversioonide tõttu saavad töösturid odavat tööjõudu..
ei pea mõtlema automatiseerimisele jne... lahenduse otsimine ühiskondlikele probleemidele
liigne populatsioon, vähevead ressursid, madalate oskustega inimtöjõu mittevajatavus
lükatakse aastakümneid edasi, mil need probleemid saavad aega vaid kasvada.
P.S. Lisaks ei ole mitte ükski eesti poliitik veel vist öelnud, milline on meie naabri, Läti, eeldatav seisukoht või asjade arutamise seis antud küsimuses.
See tuleneb sellest, et meie rahvasaadikud ei suhtle eriti kellegiga. Maailm on fraktsiooniruum ja restoran ja kodu..
See ei tööta 21 sajandil, ei töödanud ka 20.ndal.
Aga põhine eesti tarkus - TARK EI TORMA!
P.S. ÜROd ei tasu üle kullata, ka Rahvasteliit ei päästnud Eesti iseolemist, hoopis ise lakkas olemast.
Scaramanga 20. november 2018 12:17
Nojah, eks see murjamite maaletoomine ole ettevõtetele kasulik. Suured riigitellimused oleksid tulemas. Samuti saaks maksumaksjate poolt subsideeritud odavat tööjõudu. Väga tore ju kui töötaja elamiskulud katab maksumaksja ja osa palgast tuleks riigieelarvest mingite "mitmekesise töökeskonna arendamise" ja "uus-immigrantide tööharjutuse" projektidest. Eestlasele peaks palka maksma, et too saaks üüri ja toidu makstud töö eest. Pagulase tööl käimist aga riik subsideeriks. Pagulaskeskused tuleks ehitada kohtadesse kus need ettevõtjad ise elavad !
usa 20. november 2018 12:15
ei tunnista kliimaleppet. mitte ei saa aru miks meie peame seda lepet tunnistama.
kuidas 20. november 2018 12:15
Ikka omakasu eesmärgil, et las madistavad,meile on see kasulik.
Uunu 20. november 2018 11:52
Kaubandus-tööstuskoda ja suurettevõtjad sööge s... ta
Aadi 20. november 2018 11:41
Nii see omariiklus lõplikult põhja lastakse.
Olgem realistid 20. november 2018 10:55
Ka igasugused deklaratsioonid omavad õiguslikke tagajärgi. Ega te taha ometigi õiguslikult tühjaks tunnistada 1776 a. USA iseseisvusdeklaratsiooni või meie oma riigi alust, 1918.a. manifesti? Või inimõiguste ülddeklaratsioon? Algul oli seegi vaid deklaratsioon, praegu aga juba kohustuslik norm.