Narva-Jõesuu piirivalvekordon Foto: Aldo Luud
Silja Ratt 20. november 2018 08:49
Eesti–Vene piiriülese koostöö programmi finantseerimisleping on tänaseks mõlema riigi poolt allkirjastatud ning nende kaudu investeeritakse kahe riigi piirialadele kokku 34,2 miljonit eurot. Programmide toel rekonstrueeritakse näiteks Narva–Ivangorodi promenaadid ja kindlused ning arendatakse edasi Peipsi väikesadamate võrgustikku.

„Programmi ettevalmistusaeg on olnud pikk, kuid vaev ei olnud asjata. Nüüd on võimalik hakata sõlmima toetuslepinguid, millest on palju kasu eelkõige Eesti piiriregioonidele,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Eesti–Läti–Vene piiriülese koostöö programmi toel on varem tehtud mahukaid ehitus- ja arendustöid Narva ning Ivangorodi piiripunktides. Samuti on rekonstrueeritud Värska ja Petseri kloostri vaheline teelõik. Jätkame piirialade arendamisega.“

Ministri sõnul on sel korral plaanis programmi toel investeerida Luhamaa–Šumilkino piiripunki arendustöödesse ning arendada edasi Peipsi väikesadamate võrgustikku. „Peipsi järve poolitab kahe riigi piir ning järve puhtuse eest peame ühiselt hoolitsema. Seetõttu eraldatakse programmist raha Pihkva oblastisse reovee puhastusseadmete paigaldamiseks. Samuti tehakse korda Saatse–Krupa teelõik ning Narva ja Ivangorodi promenaadid koos kindlustega,“ lisas ta.

Eesti–Vene 2014–2020 piiriülese koostöö programmi eesmärk on regionaalse majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine. Lisaks sellele ka ühise keskkonna, tervishoiu ning turvalisuse parandamine.  

Euroopa regionaalarengu fondi toetus EestiVene programmile on 16,8 miljonit eurot, millele lisanduvad Venemaa eelarvest planeeritud 8,4 miljonit eurot ja Eesti riigieelarvest planeeritud 9 miljonit eurot.