Poliitika

Asekantsler Teesalu: esimene variant rändeleppest kiideti heaks juba 2001. aastal (5)

Toimetas Triinu Laan, 16. november 2018 12:12
Foto: facebook.com/paul.teesalu
"Pole õige väita, et ränderaamistikuga ei tegeletud piisavalt, või mitte piisavalt varakult. Valitsuses käis see kaks korda," kirjutab sotsiaalmeedias välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsleri Paul Teesalu ning lisab, et  esimene variaint rändeleppest kiideti heaks juba 2001. aastal Isamaaliidu valitsuse  poolt.  Justiitsminister Reinsalu tema väitega ei nõustu. 

"Seesama resolutsioon 55/92, millele kirjutas alla Isamaaliidu valitsus seitseteist aastat tagasi, sisaldab kõike seda, mida meie tänased konservatiivid, aga muide ka prof Mälksoo, on ränderaamistiku puhul esile tõstnud kui üllatusliku, uue ja ohtliku elemendi: seesama „kallutatus“, jutt migrantide positiivsest panusest oma asukohariigi ellu, nende diskrimineerimise, ksenofoobia igakülgne vältimine, neile töökohtade, elukohtade, kutsehariduse, arsti- ja sotsiaalteenuste kättesaadavaks tegemine, immigratsioonireeglite ülevaatamine ja õgvendamine diskrimineerimise vältimiseks.

Ja Laari valitsus kirjutas sellele alla aastal 2001. Võite öelda, et maailm on vahepeal muutunud. Aga näete, ÜRO dokumendid ei ole," selgitab Teesalu. 

Samal teemal

Reinsalu pole väidetuga nõus. 

"Rändeleppe teemal on käiku läinud erisugused infooperatsioonid ja- nagu viitas president, valeinfo levitamine. Loen Paul Teesalu väidet, et rändeleppega sisult samane dokument kiideti ÜRO-s 2001 aastal heaks Isamaaliidu valitsuse poolt. Lugesin huviga seda 2001 aasta resolutsiooni. Teesalu väide on pehmelt öeldes eksitav," kommenteerib Reinsalu. 

"2001 aasta resolutsioon on lühike suursaadikute poolt hääletatud 12 punktiline üleskutse, mis kutsub riike üles täitma võetud rahvusvahelisi lepingulisi kohustusi ja kaitsma inimõigusi. Valitsused, Isamaaliidu või muud, sellega muidugi mingi protseduuriga ühinenud pole, sest see poleks olnud ÜRO protseduuri järgi võimalik," leiab Reinsalu ning lisab, et praegune rändelepe on riikide ühine deklaratsioon sellest, mida riigid kohustuvad globaalse rände vallas tegema, sisaldades ulatusliku ja konkreetse nimekirja.

"Kui Teesalu väidab et 2001 esimene aasta paber on sisult ja tähenduselt sama, miks siis on vaja 2018 aastal valitsuste poolt heaks kiidetud dokumenti, mis on suurusjärkudes detailsem? Et Teesalule veel põnevust pakkuda, viitan, et 2001 aasta resolutsioon viitab omakorda 1999 aasta resolutsioonile. On võimalik, et ka sel hetkel oli Isamaaliit võimul," iroonitseb justiitsminister. 

Samal teemal

16.10.2018
Ossinovski: tegin Ratasele ettepaneku Reinsalu ametist vabastada
16.10.2018
Mart Meri: rändeleppe ümber loodud hüsteeria halvendab Eesti riiklikke huve
15.10.2018
VALITSUS LAGUNEB? Mikser: „Poliitilist koostööd ja ühismeelt selles valitsuses enam ei ole.“
15.10.2018
KALJULAID ON PETTUNUD: valitsus lasi nädal aega ÜRO ränderaamistiku osas hüsteeriat kütta ja inimestele valetada!