Eesti uudised

Südikate väljaütlemistega silma paistnud kolonel Ühtegi sai aasta ohvitseri tiitli 

Toimetas Silja Ratt, 16. november 2018 11:30
Riho ÜhtegiFoto: Mihkel Maripuu / Postimees
Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras annab täna õhtul koos riigikaitse edendamise sihtasutusega kaitseväe 100. aastapäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis üle aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri preemia. Aasta ohvitser on kolonel Riho Ühtegi, allohvitser staabiveebel Enn Adoson.

Sel aastal saavad 3200 euro suuruse preemia aasta ohvitseriks valitud kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülem kolonel Riho Ühtegi ning aasta allohvitseri tiitli pälvinud kaitseväe peastaabi vanemstaabiallohvitser staabiveebel Enn Adoson.

Samal teemal

Aasta ohvitseri ja allohvitseri preemiaid väljaandva riigikaitse edendamise sihtasutuse nõukogu ja kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman väljendas heameelt, et kaitseväe ja erasektori algatatud tunnustus on kujunenud traditsiooniks, mida sellel aastal antakse välja juba 12. korda.

„Eesti kaitseväelased aitavad oma kohalolekuga maailma erinevates paikades luua positiivseid väärtusi, mida saavad kasutada ära kõik Eesti ettevõtjad ja inimesed. Tiitli ja preemia saajad on innustuseks ja eeskujuks mitte ainult oma kaasvõitlejatele, vaid meile kõigile. Nende panus meie ühistesse väärtustesse on märkimisväärne,“ ütles Luman ning kutsus kõiki üles väärtustama vabadust selle kõige laiemas tähenduses.

Ühtegi on kaitseväes olnud üle 20 aasta

2012. aasta lõpust kaitseväe erioperatsioonide väejuhatust juhtiv kolonel Riho Ühtegi teenib kaitseväes 1993. aastast, enne seda oli ta teenistuses kaitseliidus ja politseiametis. Aastatel 2011-2012 oli kolonel Ühtegi Eesti kaitseatašee Gruusias ning aastatel  2008-2010 maaväe staabi luureosakonna ülem. 

Varasemalt on kolonel Ühtegi teeninud luurepataljoni ülemana, Kaitseväe ühendatud õppeasutuste taktikalektorina ning osalenud luuremeeskonna ja Eesti kontingendi ülemana sõjalisel välisoperatsioonil Afganistanis. Ta on lõpetanud Balti kaitsekolledži vanemohvitseride kursuse ning läbinud erinevaid kursuseid liitlaste- ja Eesti õppeasutustes.

Kolonel Ühtegi kandidatuuri esitanud kaasvõitlejate sõnul on tema eestvedamisel saanud väikesest erioperatsioonide grupist tugev ning arvestatav erioperatsioonide väejuhatus. Ta on andnud oma panuse laiapindse riigikaitse ülesehitamisele nii sise- kui välisriiklikus mõõtmes. Esildise kohaselt on kolonel Ühtegi eeskujulik ohvitser ja innustav liider, lisaks suudab jääda alati viisakaks ja korrektseks ning olla oma alluvatele samal ajal nii ülem kui sõber.

„Pean tunnistama, et olin aasta ohvitseriks valimisest teada saades pisut üllatunud, kuna ei osanud arvata, et minu vanuses ja staažiga ohvitsere veel kandidaatideks esitatakse. Aga loomulikult on see nimetus mulle suureks auks, millele lisab erilist kaalu veel asjaolu, et see tuli kaitseväe 100. aastapäevaks. Kuid iga ohvitser on täpselt nii hea, kui hea on tema selja taga olev meeskond ja kui toetav tema perekond. Mul on vedanud, mul on parim meeskond ning mu perekond toetab mind kõigis mu tegemistes. Mulle omistatud aunimetus on tunnustuseks ka neile,“ ütles kolonel Ühtegi.

Meedias on Ühtegi viimasel ajal silma torganud enda südikate väljaütlemistega. Nimelt rääkis kolonelväljaandele Politico, et venelased võivad ju sõjaolukorras kahe päevaga Tallinnasse jõuda, aga nad surevad siin. Ühtegi väljaöeldu tekitas paljudes pahameelt.

Aasta allohvitser staabiveebel Enn Adoson alustas teenistust kaitseväes 1994. aastal Põhja üksik-jalaväekompanii ajateenijana. 2016. aastast teenib ta kaitseväe peastaabis vanemstaabiallohvitserina. Eelnevalt on staabiveebel Adoson teeninud muuhulgas 1. jalaväebrigaadi ja Scoutspataljoni veeblina ning NATO Brunssumi ühendväejuhatuse staabiallohvitserina. Sõjalisel välisoperatsioonil on staabiveebel Adoson osalenud Iraagis, Afganistanis, Bosnias ja Kosovos nii rühmavanema, jaoülema kui rahandusallohvitserina.

Staabiveebel Adosoni kandidatuuri esitajate sõnul kannab staabiveebel Adoson endas kõiki kaitseväe põhiväärtusi. Ta on lojaalne, distsiplineeritud ja tuntud oma suure töökuse ning korraarmastuse poolest, lisaks on ta toetav ja ustav kamraad, kellele võib alati loota. Staabiveebel Adosoni kandidatuuri esitajad tõstsid esile ka tema tööd MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate ühingu asutaja ja juhatuse esimehena.

„Mul on suur au vastu võtta aasta allohvitseri tiitel. Seda tunnustust ei ole mulle kindlasti toonud minu ainuisikuline panus igapäeva teenistuses ja vigastatud võitlejate ühingu tegemistes. Selles on suur osa minu perel kes on olnud kannatlik, minu teenistuskaaslastel ja sõpradel kelle abiga on see võimalikuks saanud. Suured tänud Teile!“ ütles staabiveebel Adoson.

Teised preemiad

Ohvitseri ergutuspreemiad pälvisid kolonelleitnant Kalle Köhler, kolonelleitnant Taivo Rõkk, major Silver Andre ja major Rainek Kuura. Allohvitseri ergutuspreemia said vanemveebel Indrek Ots, vanemveebel Keith Tarakanov, veebel Hannes Hüvenen ja veebel Urmet Kütt.

Üle antavad preemiad on suurim eraalgatuslik tunnustus kaitseväelastele. Vastavalt statuudile valitakse igal aastal üks ohvitser ja allohvitser, kes saavad aunimetuse koos rahalise ergutusega. Ettepanekuid oma kolleegide, ülemate, alluvate hea teenistuse tunnustamiseks võib teha iga kaitseväelane.

Riigikaitse edendamise sihtasutus loodi Eesti riigi ja Eesti kaubandus-tööstuskoja poolt 2004. aasta juunis. Sihtasutuse eesmärk on lisaks kaitseväelaste tunnustamisele kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe toetamine ning isikkoosseisu üldharidusliku ning infotehnoloogilise haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine.

Samal teemal

13.05.2019
Valitsus nimetas Kaitseliidu ülemaks kolonel Riho Ühtegi
04.11.2018
Ametist lahkuv kindral Terras: suurim oht on Aafrika demograafiline plahvatus
13.06.2018
Kolonel Riho Ühtegi karm hoiatus venelastele äratas kirgi
12.06.2018
Kaitsevägi kolonel Ühtegi intervjuus probleemi ei näe