Peale Elisa Eesti viidi menetlus läbi ka teistes sideettevõtetes nagu Telia Eesti, Tele2 Eesti, STV ja Levikom Foto: Madis Veltman / Ekspress Meedia
Toimetas Silja Ratt 15. november 2018 10:56
Tarbijakaitseamet viis sideettevõtjate Telia Eesti, Tele2 Eesti, Elisa Eesti, STV ja Levikom Eesti suhtes läbi järelevalvemenetlused, kuna ettevõtjad kasutasid tähtajalistes lepingutes tarbijaid ebamõistlikult kahjustavaid tüüptingimusi. Sideettevõtjad tegid asjakohased muudatused.

Tarbijate pöördumistest nähtus, et sideettevõtjad nõudsid tarbijailt tähtajalise lepingu ennetähtaegselt ülesütlemisel või paketi muutmisel ebamõistlikult suuri leppetrahve, mida lepingus nimetati ka käsitlustasuks. Lisaks esines mobiilsideoperaatoritel olukordi, mil osamaksetega mobiiltelefoni soetanud tarbija pidi ettevõtja ühepoolse lepingu tingimuste muutmise korral, näiteks hinnatõus, lepingu ülesütlemisel ostma telefoni kohe täishinnaga välja, kaotades soodustuse.

Tarbijakaitseamet selgitab, et tüüptingimustega ette nähtud kohustuse rikkumise korral nõutav leppetrahv ei tohi olla ebamõistlikult suur. Sideettevõtjad kasutasid tähtajalistes lepingutes fikseeritud summas leppetrahvi, mida tuli maksta ühesuguses summas sõltumata sellest, millal leping üles öeldi. Näiteks tuli tasuda sama suur leppetrahv tarbijal, kes lõpetas tähtajalise lepingu pärast lepingu tähtaja poolt aega või kuu enne tähtaja täitumist. Ameti hinnangul on tähtajalise sideteenuse lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel või paketi muutmisel makstav leppetrahv ebamõistlikult suur, kui leppetrahv ei ole ligilähedane tegelikult tekkinud kahjule ega arvesta, kui suures osa on tarbija omaltpoolt lepingut täitnud.

Leppetrahvid muutuvad väiksemaks

Kuivõrd tähtajaline leping sõlmitakse teenuse või seadme hinna soodustuse saamisel, tuleb kahju ja leppetrahvi arvestamisel lähtuda soodustusest, mille tarbija on saanud. Arvesse tuleb võtta ka seda, kui suures osas on tarbija omalt poolt lepingut täitnud. Seetõttu võib näiteks teenuse hinna soodustuse puhul pidada mõistlikuks leppetrahvi, mis lepingu tähtaja esimeses pooles on ajas suurenev, kuivõrd iga kuuga suureneb tarbija poolt kasutatud soodustus ning lepingu tähtaja teises pooles ajas vähenev, sest arvestatakse ka lepingu lõpuni jäävat aega ja tarbijapoolset lepingu täitmist. Seadme hinna soodustuse korral saab tarbija kohe kogu soodustuse kätte, mistõttu on alguses makstav leppetrahv suurem.

Seadusest tulenevate põhimõtetega ei ole kooskõlas olukorrad, mil sideettevõtja muudab ühepoolselt lepingu tingimusi ning tarbija kaotab soodustuse ja peab ostma telefoni kohe täishinnaga välja. Nimetatuga piiratakse tarbija seadusest tulenevat õigust lepingu ülesütlemisel, kui tarbija ei nõustu sideettevõtja lepingu tingimuste muudatustega. Uute tingimuste järgi on tarbijal võimalik valida, kas osta seade koheselt välja või tasuda edasi osamaksetena, seejuures ei kaota soodustus kehtivust.

Tele2: meie ei trahvi enam kedagi

Tele2 juht Chris Robbins ütles Õhtulehele, et nemad kaotasid lepingute lõpetamisega seotud trahvid täielikult.

„Klientide karistamine trahvinõuetega on nii eilne päev, kui veel üldse olla saab. Et võita kliendi usaldust, pead oskama ise klienti usaldada,“ kommenteeris Robbins. 

“Me toetame täielikult Tarbijakaitse initsiatiivi,” märkis Robbins. „Klient ei ole pelgalt number, mida jõuga kinni hoida, vaid inimene, kelle tahet tuleb austada. Loodan, et ka teised operaatorid saavad sellest peagi aru.“ 

Klientide huvides vajab kiiret uuendamist ka regulatsioon, mis on seotud mobiilioperaatori vahetusega ja võimaldab praegu sellel protsessil kesta nädalaid. “Eesti lähenemine sellele on hetkel maailma üks aeglasemaid, kuigi me võiks ja peaks olema parimad, arvestades oma eeskujulikku e-riigi kuvandit,” lisas mees.

“Nii mõndagi tuleb Eestis klientide kohtlemisel paremaks muuta ja mitte ainult mobiilioperaatoritel, vaid kõigil suurematel ettevõtetel,” ütles Robbins. “Näiteks ei peaks ettevõte sundima oma kliente kirjutama alla lepingutele, mida nad kunagi algusest lõpuni läbi lugeda ei jõua. Me oleme Tele2 tüüplepinguid suutnud muuta ligikaudu kolm-neli korda lühemaks, aga tahaks veelgi,“ märkis Robbins, kelle sõnul ei tohiks inimesi juriidiliste keerukustega asjata segadusse ajada ja hirmutada.