Urmas Paet Foto: Stanislav Moškov
Urmas Paet 11. november 2018 15:37
See on ikka päris imelik, mis Eesti valitsusasutustes toimub, kui ÜRO migratsioonileppe heakskiitmine kuu aja pärast saabub tohutu üllatusena ja selle sisu on justkui teadmata. See ei tohi nii olla, arvestades, et seda kokkulepet on ettevalmistatud ligi kaks aastat ning kõik ÜRO liikmesriigid on selles osalenud. Ka Eesti. Oleksin eeldanud, et Eesti riigivõim teab, mida ta teeb.

ÜRO peaassamblee otsustas juba septembris 2016, et 2018. aastaks tuleb ette valmistada ÜRO liikmesriikide valitsuste vahel läbiräägitav ülemaailmne migratsiooni kokkulepe, et selle keerulise probleemistikuga maailmas võimalikult ühtsete põhimõtete alusel tegutseda. Migratsiooni kokkuleppe ettevalmistamine algas eelnevast tulenevalt aprillis 2017, millele järgnes 15 kuud(!) riikide valitsuste vahelisi konsultatsioone ja läbirääkimisi. 13. juulil 2018 ehk neli kuud tagasi(!) lõpetasid liikmesriigid ÜRO migratsiooni kokkuleppe teksti üle kõnelused ehk tekst sai valmis ja on sellest ajast alates kõigile kättesaadav, muu hulgas ÜRO kodulehel, ÜRO ametlikes töökeeltes, seal hulgas inglise keeles.

Samuti otsustasid riigid kõnelusi lõpetades, et 10-11. detsembril toimub Marokos valitsustevaheline konverents, et see ülemaailmne kokkulepe heaks kiita. ÜRO kodulehel on must-valgel kirjas, et ÜRO migratsiooni kokkulepe ei ole õiguslikult siduv.

Kogu eelneva tõttu on täiesti arusaamatu ja pentsik, mis sahmimine see meil siin Eestis nüüd 23. tunnil on lahti läinud. See küll sisulisest ja läbimõeldud tegevusest riigiasutuste sees ja vahel ei räägi.