Valitsuse pressikonverentsFoto: Ekraanitõmmis
Kadi Raal, Marvel Riik 8. november 2018 12:08
Valitsus otsustas täna kabinetinõupidamisel ülekaaluka avaliku huvi tõttu lõpetada Tartu- ja Viljandimaal puidurafineerimistehase rajamise eriplaneering. „Otsustasime jääda oma seisukoha juurde, mida me väljendasime juba juunikuus – riigi eriplaneering puidurafineerimistehase rajamiseks lõpetatakse,“ teatas peaminister Jüri Ratas.

Neljapäeviti võetakse valitsuse istungil päevakorrapunktid läbi minutitega kui mitte sekunditega. Sellele järgneb valitsuskabineti nõupidamine, mille esimene punkt keskendus puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringule. Kui muidu on Ratase valitsusliikmed piinlikult täpselt keskpäevaks valitsuse pressikonverentsil, siis eriplaneeringu arutelud kestsid üle pooleteise tunni ning viisid kuueminutilise hilinemiseni.

Selle aja jooksul kuulati ära rahandusministeeriumi ettekanne, käsitleti kolme võimalust, kuidas eriplaneeringuga edasi minna, rääkimata juriidilistest küsimustest ja sellest, et otsusest ei saaks pretsedenti, mis takistaks tulevikus näiteks kaitseväel rajada polügoone.

Riigihalduse minister Janek Mäggi ütles valitsuse pressikonverentsil, et riiklik huvi majandust arendada, sealhulgas rajada Eestisse kohalikul toorainel töötavaid tehaseid, ei ole kadunud, kuid selleks on vaja leida kohalikule kogukonnale ja kogu ühiskonnale sobiv viis. „Riigi eriplaneeringu lõpetamine ettevõtjatele ust ei sulge, sest nad võivad tehase rajamiseks valida teise planeeringuliigi, näiteks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu. Ilma kohalike elanike ja neid esindava omavalitsuse huvita ei saa ega tohigi Eestisse niivõrd mastaapset tehast rajada.“

Mäggi märkis, et puidurafineerimistehase rajaja Est-For Invest ei olnud otsusega rahul ning soovisid eriplaneeringuga jätkata. „Praegusel hetkel on ka Est-Fori juhid tunnistanud, et Tartu- ja Viljandimaal seda teha ei ole võimalik,“ lisas minister. „Signaal ettevõtjatele on selline, et nendes maakondades lõpetatakse eriplaneering ilma uuringuteta, sest me nägime, et pole mõtet raisata osapoolte aega ja raha, kui me niikuinii teame, et sinna ei ole võimalik tehast rajada. Seda ütleb ka seadus.“

Samas nentis Mäggi, et ei saa välistada võimalust, et tulevikus tuleb ette eriprojekte, mille puhul ei ole võimalik kõigi huvigruppidega arvestada. „Ei saa olla niimoodi, et valitsusel pole õigust kujundada poliitikat,“ rääkis ta pressikonverentsil.

Peaminister Ratas ütles, et usub sellesse, et Eestisse rajatakse ühel päeval puidurafineerimistehas. „Ja see ei ole mitte vale suund.“

Valikus kolm võimalust

Valitsusel oli kaalumiseks kolm võimalust. Üks võimalus oli eriplaneeringuga edasi minna ning lasta rahandusministeeriumil välja selgitada kõik olulised asjaolud planeeringuala asendamiseks. Sellisel juhul oleks välistatud planeeringu koostamine Tartu- ja Viljandimaa piirkonnas ning see oleks asendatud võimalusel uue planeeringualaga.

Teine võimalus oli senine eriplaneering lõpetada ning rahandusministeeriumil koos teiste ministeeriumidega välja selgitada kõik olulised asjaolud uue planeeringu algatamiseks seal, kus on olemas omavalitsuste nõusolek.

Kolmas võimalus, mille kasuks valitsus otsustas, oli riigi eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine täielikult lõpetada.

Eelmise aasta 30. jaanuaril esitas Est-For Invest OÜ rahandusministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks. Valitsus algatas riigi eriplaneeringu mullu 12. mail.

Selle aasta 21. juunil algatas valitsuskabinet eriplaneeringu lõpetamise. Vastava korralduse eelnõu läks kooskõlastusringile 13. septembril.

Seni on Viru-Nigula ja Saarde vald avaldanud soovi teha uuringud puidurafineerimistehase rajamiseks, kuid Mäggi sõnul pole valdades piisavalt selgust, kas ja kuidas seda teha saab. „See eeldab mitme kohaliku omavalitsuse ühist tegevust,“ lisas minister.