Foto: Tiina Kõrtsini
Ohtuleht.ee 7. november 2018 11:24
Rahvastikuregistri andmete ülevaatamisel on avastatud paarsada juhtumit, kus inimese sünniaeg sünnidokumendil ja registris on erinevad. Andmete korrigeerimisega muutub lähiajal 295 inimese isikukood.

„Meie jaoks on oluline, et isikukoodi muutumisega kaasnev asjaajamine oleks inimese jaoks võimalikult mugav,“ ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Kõigiga, keda sünniandmete parandamine puudutab, võtab ühendust elukohajärgne perekonnaseisuametnik. Siseministeerium edastab kirja teel lisainfot, mida isikukoodi muutmine endaga kaasa toob. Ühtlasi teavitab ministeerium rahvastikuregistri andmeid kasutavaid riigiasutusi vajadusest sünkroonida oma infosüsteeme võimalikult tihti, et isikukoodide muutumine kajastuks jooksvalt.

Kõnealuste inimeste isikukood ei muutu automaatselt, vaid alles isikut tõendava dokumendi vahetamisel. Uutele dokumentidele kannab politsei- ja piirivalveamet (PPA) juba uue isikukoodi. Praeguste isikut tõendavate dokumentide vahetamisega Enel Pungase sõnul kiiret ei ole. Võib oodata, kuni ID-kaardi või passi kehtivusaeg lõpeb. Uuenenud isikukoodile võib olla inimesel endal vajalik näiteks pangas, arsti või mobiilioperaatori juures tähelepanu juhtida.

Isikukoodide muutmine on seotud 2021. aastal toimuva rahvastikuloendusega, mis toimub esmakordselt registripõhiselt. „Kui varasemalt käisid üle 2000 rahvaloendaja ukselt uksele, siis nüüd saadakse tulemused riiklike andmekogude alusel. Sellega seoses pöörame rahvastikuregistri andmete kvaliteedile erilist tähelepanu,“ selgitab Pungas. 

Rahvastikuregistri andmete täiendamisega alustati 2005. aastal, kui digiteeriti kõik paberkandjal koostatud perekonnaseisuaktid alates 1926. aastast. Info jooksva lisamise käigus on leitud sünniaja erisusi sünnidokumendil ja registris. „Reeglina teavad inimesed juba aastaid, et neil on rahvastikuregistrisse sattunud valed sünniandmed ja nende isikukood ei vasta tegelikule sünnikuupäevale,“ ütleb Pungas. Sünnidokumentide lisamine registrisse jätkub ja pole välistatud, et isikukoodi muutmist vajavaid inimesi lisandub. 

Dokumentide taotlemise ja vahetamise kohta on võimalik abi saada PPA infotelefonilt 612 3000. 

2000. aastal loodud rahvastikuregistrisse kantakse andmete täiendamiseks kõik puuduvad perekonnaseisudokumendid (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutmine), mis on koostatud alates 1. juulist 1926 kuni käesoleva ajani. Inimeste jaoks tähendab see kiiremat ja mugavamat teenust erinevates asutustes. Riigiasutused ja notarid saavad kõik vajalikud andmed registrist ning enam ei pea tegema päringuid arhiivi ning ootama vajalike andmete sisestamist.

Isikukood on inimese soo ja sünniaja alusel moodustatud arv, mis võimaldab inimese üheselt kindlaks teha. Isikukood koosneb 11 numbrist, millest esimene näitab inimese sugu ja kuus järgmist tema sünnikuupäeva. Neile järgnevad kolm numbrit on järjenumbrid ühel ja samal päeval sündinutele ning viimane on kontrollnumber, mis arvutatakse spetsiaalse valemi abil.