Erika SalumäeFoto: Stanislav Moshkov
Toimetas Triinu Laan 1. november 2018 17:05
Harju maakohus rahuldas osaliselt  Erika Salumäe hagi AS Ekspress Meedia vastu, milles kahekordne olümpiavõitja nõudis ebaõigete andmete ümberlükkamist ja isiklike õiguste rikkumise lõpetamist, mittevaralise kahju hüvitamist ning saadud tulu väljaandmist.

Salumäe advokaat Arsi Pavelts ütles Õhtulehle, et  29. oktoobril tegi Harju Maakohus otsuse, millega tuvastas, et Kroonika on avaldanud Erika Salumäe kohta korduvalt alusetult ja suures ulatuses alatuid, kahjustavaid ning solvavaid väiteid ja hinnanguid.

Kohus tuvastas, et kõik Kroonikas avaldatud Erika Salumäed halvustavad ja solvavad väited ja hinnangud on ebaõiged ja nende esitamiseks puudub igasugune alus. Kohus märkis, et Kroonika poolt Erika Salumäe hoolimatu emana kujutamiseks puudub mis tahes alus ja õigustus. Samuti on täielikult alusetu ja ebaõige Kroonika poolt Erika Salumäe kujutamine halva ja hoolimatu inimesena, kellele ei lähe teiste inimeste heaolu korda. Kohus märkis, et Kroonika poolt Erika Salumäe kohta esitatud halvustavad ja negatiivsed väited on ebaõiged ja esitatud kontrollimata.

Kohtuotsuse järgi tuleb Kroonikal (AS Ekspress Meedia) lõpetada kõigi selliste halvustavate hinnangute avaldamine nii veebis kui sotsiaalmeedias. Ebaõigete väidete ümberlükkamiseks tuleb Kroonikal avaldada õiend ühes selgitusega, et Kroonika on esitanud Erika Salumäe kohta ebaõigeid ja tõele mittevastavaid väiteid.

Kohus tuvastas, et Kroonika rikub Erika Salumäe õigusi ning esitab Erika Salumäe kohta ebaõigeid väiteid juba mitmendat korda, mis õigustab Kroonika suhtes kõrgendatud vastutuse kohaldamist. Samuti tuvastas kohus, et Kroonika tegevus Erika Salumäe kohta ebaõigete väidete ja hinnangute avaldamisel on olnud kantud üksnes omakasupüüdlikest motiividest, mille eesmärgiks on saada Erika Salumäe arvelt Kroonikale kui kõmuajakirjale turundust, tähelepanu ning kasvatada ajakirja müüginumbreid.

Postimehe väitel tuleb Kroonikal hüvitada Salumäele mittevaraline kahju summas 7000 eurot, samuti nimetatud artikli avaldamisega teenitud tulu 2500 euro ulatuses.

Mullu tunnistas Erika Salumäe usutluses Anu Saagimile, et käib kohut Kroonikaga, kus avaldati tema isiku vastu väga rõvedaid solvanguid. „Eelkõige ootan neilt vabandamist – vähemalt samas mahus ja samas tiraažis, kui ilmus see lugu,“ ütles Salumäe läinud detsembris.

Õhtuleht, 15.12.2017 Foto: ÕL arhiiv