Poliitika

Elatisvõlgnike olukord muutub uuel aastal kibedamaks (39)

Marvel Riik, 1. november 2018 14:49
Justiitsministeerium soovib rangemate meetmetega motiveerida elatisvõlgnikke oma kohustusi täitma.Foto: Alar Truu
Valitsus kiitis heaks ettepaneku võtta kasutusele täiendavaid meetmeid, et motiveerida laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjaid. Alates järgmisest aastast võidakse kehtetuks tunnistada võlgniku reisidokumendid, võtta ära tema sõiduk ja seada piirangud sularaha kasutamisel teenuste maksmisel.

„Meil on suur probleem, et Eesti lapsevanemad ei täida oma kohustust maksta elatist. Neid on tegelikkuses ligi 10 000 ja nende võlgnevuse kogusumma on üle 60 miljoni euro,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu täiendavate meetmete vajalikkust valitsuse pressikonverentsil. „Riik peab seisma lapse kõrval ja me esitame parlamendile arutamiseks täitevmenetluse seadusemuudatused, mis võimaldavad jõulisemalt survestada elatisvõlgnikke.“

Eelnõu kohaselt võimaldatakse täiendavalt kehtetuks tunnistada elatise võlgniku reisidokumendid, nagu pass, ajutine reisidokument, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus, ning keelata ka nende väljaandmine.

Veel soovitakse rakendada elatisvõlgniku sõiduki loovutamist. Selleks soovitakse luua liiklusregistrisse lisamärge, mille alusel saab politsei võlgniku sõiduki kohtutäiturile üle anda. „Politsei saab muude tööülesannete juures
kohustuse kontrollida, kas autol on liiklusregistris kohtutäituri poolt seatud kasutamise keelumärge. Kui politsei sellise asja tuvastab, siis on politseil õigus see omanikult ära võtta,“ selgitas Reinsalu.

Eelnõu kohaselt kohustatakse kolmandaid isikuid, nagu seda on pangad, kasiinod, pandimajad, kellel on ühtlasi kohustus isik tuvastada, keelduda elatisvõlgnikule üle 5000 euro suurusest rahalise kohustuse täitmisest sularahas. „Neid kohustatakse teavitama kohtutäiturit, kui võlgnikuga tehakse sularahatehinguid,“ võttis justiitsminister juriidilise ettepaneku kokku. „Me loodame nende meetmetega elatise sissenõudmise olukorda parandada.“

Kehtiva õiguse järgi on võimalik peatada elatise võlgnike õigusi ja lubasid (nt mootorsõiduki juhtimisõigus, relvaluba, kalastuskaart), keelduda võlgnikule toetuse maksmisest (nt erametsaomanike toetus), nõuda kolmandalt isikult võlgniku eest tasutud raha arestimist või avalikustada võlgnike nimed. Need meetmed jõustusid 1. märtsil 2016.