Foto: Teet Malsroos
Ohtuleht.ee 23. oktoober 2018 20:21
Majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi ütles, et jalgratturid ei tunne end veoautode möödumisel turvaliselt, mistõttu tuleks seadusega nõuda mootorsõidukitelt jalgratturist möödumisel 1,5-meetrise külgvahe hoidmist.

Riigikogu majanduskomisjon arutas teisipäevasel istungil kollektiivset pöördumist „Liiklemine jalgratturile ohutumaks“. Pöördumises on märgitud, et Eestis ei ole jalgrattateede ja -radade võrgustik piisav ja seetõttu tuleb tagada ratturite ohutu liiklemine sõiduteel.

Algatajate hinnangul tuleks selleks teha õigusaktides kaks muudatust. Esiteks tuleks sätestada jalgratturitest möödumisel nõue hoida külgvahet minimaalselt 1,5 meetrit. Teiseks tuleks võtta kasutusele teekattemärgistus, mis viitaks mootorsõidukitega ühiskasutuses oleval sõidurajal jalgratturi paiknemisele ja sõidusuunale.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester nentis, et rattaliikluse ohutusega on probleeme. „Kindlasti on jalgrattur autojuhiga võrreldes liikluses nõrgem osapool. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium valmistab praegu ette liiklusseaduse muudatusi. Komisjon ei anna otsest suunist, et kehtestama peab just 1,5-meetrise külgvahe nõude, küll aga soovime, et ministeerium peaks konstruktiivset arutelu pöördumise algatajatega, analüüsiks ja pakuks välja konkreetsed meetmed ratturite ohutuse parandamiseks,“ ütles Sester.

Majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi pidas pöördumises toodud ettepanekuid põhjendatuks. „On ekslik arvata, et turvatundeks piisab vaid sellest, et õnnetust ei toimunud,” viitas ta komisjonis kõlanud väitele, et vaid väheste jalgrattaõnnetuste põhjuseks on ebapiisav külgvahe. „Kui reka möödub jalgratturist poole meetri kauguselt, siis reeglina õnnetust küll ei toimu, ent üheksa ratturit kümnest tunnevad end ebaturvaliselt. 1,5-meetrise külgvahe nõue võiks kehtida alates kiirusest 30 km/h,“ lisas Kivimägi.

Istungil osalesid kollektiivse pöördumise algatajate esindajatena Jaanus Juss, Villu Arak, Marek Rannala ja Tõnis Savi. Kohal olid ka Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlson, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu, Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernits, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna õigusnõunik Jenny Jakobson ja sama osakonna nõunik Indrek Link ning Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna ennetuse- ja süüteomenetluse büroo juht Toomas Loho ja juhtivspetsialist Sirje Loigo.