Päästjad sündmuspaigalFoto: Robin Roots
Toimetas Silja Ratt 18. oktoober 2018 13:04
Kakumäe gaasimürgituse asjus alustatud kriminaalmenetlusest selgus, et kolme lapse surma põhjuseks on vingugaas.

13. oktoobril leiti Tallinnas Kakumäe elamurajoonis asuvast eramajast 4- ja 7- aastase lapse surnukehad. Sama pere noorim, 2-aastane laps ja lapsevanemad viidi haiglasse. 17. oktoobril teavitas haigla, et kahjuks suri ka kolmas laps. Lapsevanemad on haiglast välja saanud ning neile on korraldatud psühholoogiline abi.

Asjaolude väljaselgitamiseks alustas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kriminaalmenetlust.

„Teostatud ekspertiisi tulemusel on välja selgitatud, et surmapõhjuseks on vingugaasi mürgistus. Kriminaalmenetluse edasiseks ülesandeks on välja selgitada, kas surma põhjustas kellegi ettevaatamatus või selle taga oli rikkis või hooldamata küttesüsteemist tingitud õnnetusjuhtum,“  kommenteeris kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Andra Sild.

Viimase viie päeva jooksul on politseiuurijad teinud mitmeid ülekuulamisi, käinud sündmuskohal ning teinud uurimiseksperimente. Tõendite kogumine jätkub.

Asi polnud gaasilekkes

Tänaseks kogutud materjalid kinnitavad seda, et sündmuskohal avastatud gaasilekked ei olnud traagilise sündmuse põhjuseks. Tehnilise järelevalve amet (TJA) tuvastas kontrolli käigus selle piirkonna 17 majas väga minimaalseid lekkeid liitekohtade juures, mis ei kujuta mingisugust ohtu inimeste elule ja tervisele. Selliseid väga väikeseid gaasilekkeid on võimalik tuvastada ainult vastavate seadmetega. Gaasivarustus suleti ainult kahes hoones gaasi- ja ventilatsioonisüsteemi puuduste kõrvaldamiseks. Suletud gaasivarustusega majades on tänaseks puudused kõrvaldatud ja gaasivarustus taastatud. TJA jätkab menetlustoiminguid ning nõustab politseid ja prokuratuuri nende menetlustoimingute läbiviimisel.

Gaasilõhna tundmisel tuleb gaas hoones sulgeda ja kutsuda lekke kõrvaldamiseks gaasitööde tegija. TJA tuletab meelde, et vähemalt kord aastas peab gaasitöödeks pädev spetsialist gaasiseadet kontrollima. Korstnaga ühendatud gaasiseadmega eluruumi on kohustuslik paigaldada vingugaasiandur. Gaasisüsteemidega majapidamistes on väga soovitatav vingugaasiandur paigaldada ka mujale eluruumidesse.

Meelespea:

Gaasiseade on ohutu ainult siis, kui ta on töökorras! Töökorras gaasiseade ei tekita vingugaasi.

  • Kui tunned maagaasilõhna, sulge gaasikraan ja tuuluta ruumid. Ära kasuta lahtist tuld ega sädemeid tekitavaid asju, sh elektripistikud ja lülitid. Kutsu gaasilekke kõrvaldamiseks gaasitööde tegija.
  • Kui gaasiseade ei lähe tööle või lülitub välja – ära ürita seda vägisi käima saada. Kutsu gaasitööde tegija, kes gaasiseadme korda teeb.
  • Kui gaasiseadmel on puuduvaid osasid – ära kasuta gaasiseadet, lase gaasiseade korda teha.
  • Kui gaasiseadme ruumis ei ole ventilatsiooniavasid - ära kasuta selles ruumis gaasiseadet.
  • Kui gaasiseadmel on suitsutoru, siis peab see olema ühendatud korstnaga. Kui Sa ei tea, kuhu on ühendatud gaasiseadme suitsutoru, kutsu korstnapühkija. Valesti ühendatud suitsutoru võib olla eluohtlik.
  • Eluruumis, kus on suitsutoruga gaasiseade, peab olema vingugaasiandur. Kui gaasiseade asub väljaspool eluruumi, on soovitatav panna vingugaasiandur ka eluruumi.
  • Ka gaasiseadme korstent tuleb puhastada -  kutsu korstnapühkija.
  • Gaasiseadmed vajavad regulaarset hooldust – kutsu gaasiseadme hooldaja.
  • Vingugaasianduri alarmi korral seiska gaasiseade, tuuluta ruumid ja lahku ruumist. Kontrolli, et ruumidesse ei jääks magavaid või liikumisvõimetuid isikud. Kutsu gaasiseadme hooldaja. Kui vingugaasi alarmi põhjus on ebaselge – teavita sellest päästeametit (112).
  • Kui sa ei tea, mida teha, teavita juhtunust päästeametit (112).

Gaasitööde tegijate andmed leiad TJA kodulehelt.