Kommentaar

Heli Künnapas | Lasteaiad võiksid olla avatud ka õhtuti ja nädalavahetustel (35)

Heli Künnapas, kirjanik, viie lapse ema, 15. oktoober 2018 19:26
Lasteaednike liit tegi ettepaneku piirata sõimerühmade laste lasteaias viibimise aega, kuna on lapsi, kes veedavad lasteaias 10–12 tundi päevas ning kuni 60 tundi nädalas. Vabaerakonda kuuluv Heli Künnapas kirjutab, et eesmärgile – vähendada laste lasteaias viibimise aega – aitaks kaasa, kui lasteaiad oleksid kohatasuta ning senisest paindlikumate lahtiolekuaegadega.

Laps ei ole sünnitatud lasteaednikele, lapsevanemad peavad vastutama, lapsele mõjub liiga pikk lasteaiapäev halvasti – need on vaid mõned argumendid, miks soovitakse lasteaias veedetavat aega piirata.

Olen väga nõus, et lapsed ei peaks liiga pikki päevi lasteaias veetma. Nii usun ka, et koolis pole lastel liiga kaua vaja olla. Liiga pikad tööpäevad ja -nädalad mõjuvad halvasti ka täiskasvanute närvikavale. Meil kõigil on vaja puhkust. Ja mitte kord aastas, vaid jooksvalt. Järjepidevalt.

Vabaerakond tuli juba kevadel välja ideega, et lasteaed peaks lapsevanematele olema tasuta ehk et riiklikult rahastatud. Eesmärgiks on just see, et lasteaias pakutavad võimalused oleksid kättesaadavad igale lapsele, mitte ei sõltuks lapsevanema rahakotist. Seega peaksid lapsevanemad ka veidi vähem töötama, sest lasteaia kohatasu ning toiduraha võrra tuleks vähem teenida. Nii oleks lapsevanematel võimalik lastele rohkem puhkepäevi anda ning ühiselt kodus aega veeta.

Riik ei pea kõike reguleerima

Lasteaed on arenenud ühiskonnas võimalus. Kõigile on teada rahvatarkus, et naine võiks sünnitada nii palju lapsi, kui palju suudab üksi üles kasvatada. Siiski ei toeta ajalugu koduseid naisi. Vanasti elati põlvkondade kaupa koos ning lastekasvatus oli nende rida, kes muid töid teha ei jõudnud. Täisjõus inimesed tegid tööd, et kõik ellu jääksid ning toit laual oleks.

Tänapäeval on elatise teenimine lihtsam. Samas tuleb maksta palju rohkema eest. Samuti ei elata enam põlvkondade kaupa koos. Vanavanemad käivad enamasti isegi alles tööl ning vanavanavanemad on kas surnud või liiga väetid. Seega peame leppima, et senised elukorraldused lihtsalt ei tööta enam.

Töölkäimine ning enda oskuste ja teadmiste rahaks tegemine on samuti võimalus. Inimesed, kes töötamise võimalust kasutavad, maksavad riigile makse ning peavad üleval sedasama riiki, mida ka need lasteaias käivad lapsed edasi viivad. Laste tööpäevaks lasteaeda viimine annab lapsevanemale võimaluse riiki maksudega toetada.

Kindlasti on neid, kes seda võimalust ärakasutavad. Küll aga pole see piisav põhjus, miks ülejäänud enamusele selle võimaluse kasutamist kuidagi piirata.

Võtame näiteks alkoholi – Eestis on palju inimesi, kes kuritarvitavad võimalust seda osta ja tarbida. Kuritarvitamine toob kaasa palju probleeme, nagu perevägivald, surmade või vigastustega lõppenud autoavariid, vaimse vägivalla juhtumid, alkoholi liigtarvitaja surm jne. Aga valimiste eel on meie suurim teema alkoholiaktsiis ning et selle tõstmine eelmise valitsuse poolt pidavat olema majanduskuritegu.

Ometi võiks siingi kehtida põhimõte, et täiskasvanud inimesed peavad ise oma piire mõistma ning suutma vastutustundlikke otsuseid teha. Riik ei saa ega pea kõike reguleerima ning kõikjale piire tõmbama.

Millal peaks lasteaed avatud olema?

Loomulikult on lapsed oma vanemate vastutusel, ent sama oluline on mõista, et kõigil ei ole ühesugused võimalused. Näiteks on neil erinevad töögraafikud. Enda näitel võin öelda, et vajaksin lastehoidu pigem õhtuti või nädalavahetustel. Sel juhul võiksid mu lapsed kõik päevad nädala sees kodus olla. Aegunud ja piirav on mõtlemine, et peaaegu kõigi inimeste tööaeg on nädala sees kella 9–17.

Nii peavad kõik vahetustega töötavad inimesed pidevalt kombineerima, kuidas saaks laste kõrvalt tööl käia. Nende hulka kuuluvad enamasti ka arstid, kelle teenuste kättesaadavuse üle samuti kurdame.

Lasteaiateenus peab olema lapsevanematele kättesaadavam. See on võimalus, mida iga lapsevanem peab saama ise laste huvidest ning pere võimalustest lähtuvalt vastutustundlikult kasutada.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee