Push Up pahandab Punast Risti

Betty ESTER 17. märts 2000 00:00
Punase Risti arvates rikub seksikates arstirõivastes Push Up nende auväärse embleemi kasutamise eetikat. Push Upi arvates on aga meditsiin juba oma olemuselt erootiline ja seostub ansambli repertuaariga. Vaidluspooled üritavad omavahel kokkuleppele jõuda.

Märtsi alguses ilmus rinnakas

Margit Margusson

avalikkuse ette ülinapis valges meditsiiniõe kostüümis, peakattel Punase Risti märk. Paar päeva hiljem jõudis ansambli mänedžeri

Aarne Valmise

kontorisse faks, kus Punane Rist juhib tähelepanu oma embleemi kasutamisele. “Kui Punase Risti peavalitsus nägi Push Upi esinemas, siis leiti, et sellel etteastel pole mingisugust pistmist meie organisatsiooni põhimõtetega,” on Eesti Punase Risti peasekretär

Riina Kabi

nördinud.

Kabi nägi Push Upi pilti ajalehes nagu paljud teisedki, kes oma kõnedega Punase Risti telefonid sõna otseses mõttes punaseks ajasid. “Pildil oli see tüdruk mingis rõivastuses. Ma ei tea, kas see oli kleit. Igal juhul sügavalt dekolteeritud rõivaese. Peas oli tal müts, millel meie embleem,” meenutab Riina Kabi jahmatamapanevat ajalehepilti.

Ta selgitab, et Punase Risti märki on alati kasutatud olukordades, kus on tegemist elu päästmisega. “Kas Push Up tegeleb millegi sellisega?” küsib ta. “Bänd on ju raha teenimiseks. Kellegi tervise eest muretsemisega pole sügaval dekolteel ja napil kitlikesel midagi pistmist.”

Seksika imagoga Push Upi mänedžer Aarne Valmis väidab vastupidist. Tema sõnutsi on tervishoiu, õerõivaste ja erootilisuse seostamine mujal maailmas väga tavaline.

“Ainult Eestis võib selline asi uudsena mõjuda,” arvab ta.

“No toogu mulle siis mõni näide!” ütleb selle peale Riina Kabi.

Punase Risti meelest on antud juhul tegemist sügavalt ebaeetilise lähenemisega. “Haiglad ja polikliinikud ei pea selle märgi kasutamiseks luba küsima, sest need asutused tegelevad inimese elu ja tervise säilitamisega. Push Upi puhul pole tegu ei ühe ega teisega,” hindab Riina Kabi. “Las Aarne Valmis tuleb meie juurde ja selgitab oma eesmärke lähemalt. Alles siis saame rääkida võimalikest kokkulepetest,” on ta kindel.

Valmis kaalub omalt poolt, et Push Up võiks Punasele Ristile abi osutada. “Näiteks kontserdi ajal raha koguda, mis läheks heategevuseks,” sõnab mänedžer, kel on olnud mõttes koguda raha vähihaigetele lastele või noortele, keda on seksuaalselt kuritarvitatud. “Ma ise kipun rohkem viimast varianti pooldama, sest mujal maailmas on sellega palju muret. Meil pole ehk osatud seda probleemi mõista ja tähele panna. Võib-olla aitab meie üritus neid noori rohkem avada, kellele on seksuaalselt liiga tehtud.”

Push Upi Aarne Valmis ja Punase Risti Riina Kabi on kohtunud ning saavutanud suulise kokkuleppe, et varsti arutatakse põhjalikumalt, kuidas edasi toimida, et keegi end riivatuna ei tunneks.

Valmis võttis kohtumisele kaasa Push Upi plaadi. Kuid Tiina Kabi on Margussoni laule siiski kuulnud. “Mis ta nüüd nii väga muusika on, aga las lapseke laulab. Lapsed ju ikka laulavad,” hindab ta Margit Margussoni.

“Aarne Valmis ütles, et tüdruk laulab mõnikord ka argipäeviti,” meenutab ta vestlust muusikatöösturiga. “Aga millal see laps siis õpib – mida ema ja õpetajad arvavad? Kas tal koolis probleeme pole?” esitab aktiivne daam lademetes küsimusi. “Neiu peaks endas selgusele jõudma, kelleks ta saada tahab. Kogu elu ju ei laula, aga aastad lähevad kiiresti.”

Genfi konventsioon Punase Risti sümboolika kasutamise kohta
Artikkel 44

Punase Risti embleemi valgel taustal ja sõnu “Punane Rist” või “Genfi Rist” võib nii rahu- kui ka sõjaajal kasutada ainult eesmärgiga tähistada ning kaitsta meditsiiniüksusi ja -rajatisi /...../. Rahvuslikud Punase Risti seltsid võivad vastavalt siseriiklikule õigusele kasutada Punase Risti nime ning embleemi ka muu tegevuse kõrval, mis on kooskõlas Rahvusvahelise Punase Risti konverentsidel sätestatud põhimõtetega /......./. Kooskõlas siseriikliku õigusega ja ühe rahvusliku Punase Risti seltsi loal võib konventsiooni embleemi erandlikult kasutada rahuajal, et tähistada ambulantsidena kasutatavaid sõidukeid ning abistamispunkte, mis on määratud ainuüksi haavatute ja haigete tasuta ravimiseks. (lühendatud-toim.)