Foto: Robin Roots
Siim Randla 5. oktoober 2018 06:28
Riigikohus ei võtnud arutusele MTÜ Eesti Roheline Liikumine kaebust Reidi tee ehistusloa asjus, seega on kohtuvaidlus lõppenud.

MTÜ Eesti Roheline Liikumine kaebuse nõue oli, et kohus tühistaks Tallinna linnaplaneerimise ameti poolt 21. aprillil 2017 välja antud ehitusloa, selgitas Tallinna õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja Terje Krais Õhtulehele. Kaebus on jäänud kohtus rahuldamata. Mais jättis Tallinna ringkonnakohus MTÜ apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna halduskohtu otsuse muutmata.

ERRi teatel ei nõustunud halduskohus MTÜ peamise väitega, et Tallinn  oleks pidanud tegema uue keskkonnamõjude hindamise. Tegevusloa andjal oli 2007. aastal tehtud keskkonnamõjude hindamise ja mitme hilisema ekspertarvamuse põhjal piisavalt teavet otsustamaks, kas Reidi tee ehitamine on lubatav, arvestades sellega kaasnevaid keskkonnamõjusid inimestele, merekeskkonnale ja kaitstavatele kultuuriväärtustele.