Eesti uudised

Eestisse on tagasi pöördunud paarsada inimest (17)

Siim Randla , 4. oktoober 2018 07:09
Foto: Tiina Kõrtsini
Viimastel aastatel on rahvuskaaslaste programmi toel Eestisse tagasi pöördunud 428 inimest ja selle üks põhjus on töötus võõrsil. 

Tagasi pöördutakse peamiselt Soomest, Iirimaalt, Suurbritanniast, Venemaalt ja teistest SRÜ riikidest. Soomest, Iirimaalt ja Suurbritanniast pöörduvad peredena tagasi peamiselt 2000. aastate alguses Eestist välja rännanud noored, selgub rahvuskaaslaste programmi 2014.–2017. aasta vahearuandest. SRÜ riikidest pöörduvad tagasi etnilised eestlased, sh ka Eesti kodanikud, kes on võõrsil sündinud või Eestist välja rännanud lapsena koos vanematega juba nõukogude ajal.

„Töötus võõrsil on üks olulistest mõjuteguritest, mille ajendil tagasipöördumine ette võetakse. Kasvav trend on kodumaale tagasipöördumine Eestis elava pere juurde naasmise tõttu,“ märgitakse aruandes. Varem on oluliseks tagasipöördumise põhjuseks olnud ka sõjakolded SRÜ riikides.

Sageli ei ole tagasipöördujate keeletase ega teadmised Eesti ühiskonnakorraldusest siin hakkama saamiseks piisavad ning suurel osal tagasirännanutest esineb kohanemisprobleeme, seda isegi suhteliselt lühikest aega välismaal elamise korral. Kohanemisprobleemid on seotud sobiva töö leidmisega, seoses Eestisse naasmisega tekkiva elatustaseme languse ning majanduslikult kehvema toimetulekuga.