Foto: Teet Malsroos
Ohtuleht.ee 2. oktoober 2018 19:15
Tervise- ja tööminister Riina Sikkut palub haigekassal avalikkust paremini teavitama ning tegema kõik, et viimastel päevadel levinud valeväited ümber lükata.

Sikkuti sõnul on hetkel kujunenud kahetsusväärne olukord eriarstiabi riigihankega, kus alates 1. oktoobrist 2018. aastal ei ole teatud piirkondades ja erialadel hankelepingud vaidlustuste tõttu veel sõlmitud.

"Mõistan, et hankes osalejate arvu tõttu on sisse antud tavapärasest enam vaidlustusi ja lepinguteni jõudmine on seetõttu võtnud oodatust rohkem aega. Koos rahandusministeeriumiga tuleb juriidilistel küsimustes ja vaietes kiiresti lahendused leida, et nii teenuseosutajatel kui ka patsientidel oleks kindlustunne järgmisteks aastateks," sõnab Sikkut haigekassa juhile Rain Laanele saadetud kirjas.

"Kuigi haigekassa ostab erasektorist hankega vaid 7% kogu raviteenuste mahust, siis hetkel võib avalikkusele olla jäänud mulje, et teatud piirkondades või erialadel teenuseid enam ei osutata ja inimesed jäävad vajaliku abita. Näiteks levivad valeväited Lasnamäel töötava Medicumi kohta. Minule teadaolevalt jätkab Medicum Lasnamäel teenuse osutamist 11 senisel erialal ning lisaks alustab teenuse osutamisega kahel uuel erialal. Vaid üks varasemalt osutatud teenus lõpetatakse."

Sikkut palub haigekassal teha omalt poolt kõik, et valeväited ümber lükata ja avalikkust piisavalt teavitada, et inimesed ei jää vajaliku abita üheski Eesti piirkonnas, sealhulgas Lasnamäel.

"On vajalik inimestele kinnitada, et järgmise poole aasta jooksul kavandatud vastuvõtud ja aasta jooksul tehtavad plaanilised protseduurid saavad nad teenuseosutaja juures, kuhu neil aeg oli kokku lepitud. Samuti palun kaaluda eraldi lahendust Lasnamäe, Pirita ja Viimsi piirkonna inimestele eriarstiabi teenuse kättesaadavuse tagamiseks kodu lähedal," kirjutab Sikkut.

"Ühtlasi ootan haigekassalt avatud suhtlemist ja piisava info jagamist avalikkusele, et patsientidel oleks vajalik teave ka selle kohta, millisest tervishoiuasutusest nad edaspidi raviteenuseid saavad juhul, kui senine tervishoiuteenuse osutaja ei jätka haigekassa lepingupartnerina. Koostöös terviseametiga tuleb tagada, et kõik teenuseosutajad, kellega leping sõlmitakse, suudavad kvaliteetset tervishoiuteenust osutada," rõhutab ta.

"Samuti panen teile südamele, et arvestades eriarstiabi riigihanke mahtu ja teenuseosutajate tihedat konkurentsi, peaks haigekassa kaaluma edaspidi hanke väljakuulutamist ajaliselt varem," lisab Sikkut.