Eesti uudised

ID-kaartide tootja Gemalto: PPA nõue on täielikult ebaproportsionaalne (6)

Ohtuleht.ee, 27. september 2018 21:40
Foto: Tiina Kõrtsini
Politsei- ja piirivalveamet nõuab ID-kaartide tootjafirmalt Gemaltolt seoses lepingurikkumisega 152 miljonit. Gemalto avaldas kahetsust PPA ootamatu otsuse üle katkestada kohtuvälise kompromissikokkuleppe läbirääkimised.

"Gemalto soovib selgitada, et teda ei saa ühelgi moel pidada vastutavaks sellise lahenduse eest, kuna ta on kogu aeg pidanud läbirääkimisi rahumeelse kompromissikokkuleppe sõlmimiseks äärmise konfidentsiaalsusega ja heas usus. Seega avaldab Gemalto sügavat kahetsust PPA uue lähenemise pärast viia asi kohtusse," teatas Gemalto pressiesindaja.

Samal teemal

"Gemalto ei saa kommenteerida hagi ennast, kuna saab praegu tugineda vaid meedias esitatud informatsioonile, kuid soovib siiski rõhutada, et PPA poolt tänases pressiteates nimetatud nõue on täielikult ebaproportsionaalne, võrreldes sellega, mida PPA ise pakkus kokkuleppeks. Lisaks rõhutab Gemalto, et ta ei ole rikkunud oma lepingulisi kohustusi ning jätkab nende täitmist," lisas pressiesindaja.

Gemalto on enda sõnul näidanud üles selget tahet lahendada kohtuväliselt, täielikult ja lõplikult kõik olemasolevad nõuded, mis on seotud ID-kaardi tarnelepinguga, kuna usub, et see on mõlema poole parimates huvides.

"Kujunenud olukorrast tulenevalt valmistub Gemalto kohtumenetluseks ning usaldab täielikult Eesti kohtute võimekust selgitada välja lepingust tulenevad poolte kohustused ning lahendada vaidlus PPA-ga neile kohustustele vastavalt; seega rohkem kommentaare ei ole võimalik hetkel anda," lisab firma.

Kolmapäeval, 26. septembril esitas PPA Harju maakohtule hagiavalduse seoses Gemalto AG lepingurikkumisega, mis puudutab ID-kaardi privaatvõtmete genereerimist väljaspool kiipi. Hagiavalduses nõuab PPA välja ID-kaardi lepingu rikkumisega seotud leppetrahve summas 152 miljonit eurot.

PPA esitas kolmapäeval kohtusse hagiavalduse Gemalto AG vastu seoses ID-kaardi privaatvõtmete väljaspool kiipi genereerimisega, mis tuli avalikuks selle aasta mais. Turvanõuete rikkumise tuvastamiseni viis koostöö Tartu Ülikooli teadlasega ja AS Cybernetiga ekspertide analüüs, mis selgitas välja, et lepingupartner genereeris osade ID-kaartide privaatvõtmeid väljaspool kaardi kiipi.

"ID-kaardi turvalisuse tagamiseks oluline kindlustunne, et privaatvõtmeid ei saa olla kuskil mujal kui ainult kaardi kiibis ning seetõttu oleme seadnud ka nõude, et privaatvõtmeid võib genereerida ainult kiibisiseselt. Paraku selgus, et lepingupartner rikkus seda nõuet aastaid ning näeme selles väga olulist lepingurikkumist. Cybernetica ekspertide analüüs näitas selgelt, et selline rikkumine sai toimuda ainult lepingupartneri teadliku ja tahtliku tegevuse tagajärjel," sõnas PPA peadirektori asetäitja Krista Aas.

Peadirektori asetäitja sõnul on veidi rohkem kui aasta jooksul ilmnenud ID-kaardi lepingu täitmises mitmeid erinevaid ja väga tõsiseid rikkumisi, sealhulgas nii eelmise aasta sügisel teatavaks saanud turvarisk kui ka selle aasta mais avalikuks tulnud privaatvõtmete väljaspool kiipi genereerimine. PPA esitab ID-kaardi lepingu erinevate rikkumiste kohta eraldi hagiavaldused, kuna tegemist on juriidiliselt ja ka tehniliselt väga keeruliste juhtumitega.

"Tegemist on spetsiifilise valdkonnaga ja soovime iga rikkumise selgelt piiritleda. Seetõttu otsustasime, et esitame iga rikkumise kohta eraldi hagid. Esimesena esitasime hagiavalduse seoses ID-kaardi privaatvõtmete väljaspool kiipi genereerimise rikkumisega, kuna tegemist on Eesti riigi jaoks kõige tõsisema rikkumisega, kus lepingupartner on teadlikult läinud vastuollu Eesti riigi poolt seatud nõuetega ning seadnud seetõttu ohtu elektrooniliste identiteetide tõsikindluse ning Eesti eID usaldusväärsuse," sõnas Aas.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee