KorgijookFoto: Tairo Lutter
Toimetas Annika Erg 21. september 2018 19:45
Naistevastase vägivalla vastu võitlev kirjanik Sass Henno on prokuratuurile ning politsei- ja piirivalveametile edastanud isikute andmed, kes võivad olla seotud GHB ehk korgijoogiga naiste uimastamisega.

"Saadud nimekirja oleme koos politseiga üle kontrollinud ja edastatud info kontrollimine jätkub. Andmeid analüüsides oleme võtnud ühendust Sass Hennoga, et saada võimalikelt kannatanutelt lisainfot nende juhtumite kohta, mille osas tööd jätkatakse," teatab prokuratuur.

Veel ei ole lõplikult selge, kas mõni juhtum ka kriminaalmenetluseni viib.

"Juba praegu on politsei üle kontrollinud ja täiustanud enda töökorraldust info laekumisel ja vastuvõtmisel. Usume, et edaspidi pöörduvad potentsiaalsed kannatanud abi saamiseks esimesel võimalusel seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse ja seejärel kohe politseisse. Paraku on aeg GHB puhul väga oluline faktor – mida kiiremini ekspertiisi tulemused selguvad, seda vettpidavam on tõend. Sel põhjusel on väga oluline, et koostöö potentsiaalse kannatanu ja õiguskaitseasutuste vahel oleks operatiivne ja usalduslik," rõhutab prokuratuur.