Henrik HololeiFoto: Teet Malsroos
Ohtuleht.ee 17. september 2018 18:28
Tallinna tehnikaülikooli sajanda aastapäeva akadeemilisel aktusel kuulutati aasta vilistlaseks Euroopa Komisjoni mobiilsuse ja transpordi peadirektoriaadi peadirektor Henrik Hololei.

„Aasta vilistlase tiitel on minu jaoks väga suur tunnustus. Võin julgelt öelda, et tehnikaülikooli haridus on minu karjääri alustala ja seda mitte ainult tänu õpitule, vaid ka tänu inimestele kellega ja kellelt õppisin. Olen uhke oma alma materi üle ning haridus, mille siin omandasin, on mind alati aidanud konkurentsitihedas rahvusvahelises keskkonnas edukalt hakkama saada,“ ütles äsja Tallinna tehnikaülikooli aasta vilistlaseks valitud Hololei.

„Tunnustan selle eest minuaegset ja tänast ülikooli akadeemilist peret ning loodan, et praegused ja tulevased tudengid aitavad nii Eestis kui üle maailma ellu viia Tallinna tehnikaülikooli visiooni – innovaatiline Eesti jätkusuutlikus maailmas,“ sõnas Hololei.

„Henrik Hololei on Euroopa Komisjoni esimene, seni ka ainukene eestlasest peadirektor ja ühtlasi noorim sellesse ametisse asunud komisjoni ametnik,“ ütles Tallinna tehnikaülikooli vilistlaskogu juhatuse esimees Väino Kaldoja. „Tema poolt juhitav valdkond on olulise mõjuga kogu Euroopa majandusele. Oleme uhked, et kõrghariduse on Hololei omandanud Tallinna tehnikaülikoolis, aasta vilistlase tiitliga tahame teda oma saavutustega tuua eeskujuks kõikidele õppivatele noortele.“

Aasta vilistlaste valimise traditsioon sai alguse 1996. aastal, kui Tallinna tehnikaülikooli vilistlaskogu juhatus kinnitas oma otsusega sellekohase statuudi. Aunimetuse saab vilistlane, kelle tegevus on oluliselt edendanud Eesti ühiskonda hariduse, teaduse, tehnika, majanduse või kultuuri valdkonnas või kellel on väljapaistvaid teeneid Tallinna tehnikaülikooli ees.

Varasematel aastatel on aasta vilistlase tunnustuse saanud mitmed Eesti ühiskonnas olulised inimesed, kes on ühtlasi panustanud Tallinna tehnikaülikooli arengusse, näiteks Tiit Vähi (1996), Toomas Luman (1999), Erkki Raasuke (2008), Hardi Meybaum (2013) ja Marek Helm (2016).

Tallinna tehnikaülikoolis saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. Eesti ainsa tehnoloogiaülikooli unikaalsus peitub valdkondade sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile. Sel aastal tähistab ülikool 100. aastapäeva.