Paavst Johannes Paulus II Eesti visiidil septembris 1993. (Vambola Salupuu)

Katoliku kirik ja saladused, Vatikan ja skandaalid – need on üksteisest lahutamatud mõisted. Isegi paavsti või paavsti nime valimisega on võimalik tekitada paras tohuvabohu. Ja kuigi paljud suured skandaalid ja paljastused on jõudnud avalikkuse ette, pole need katoliku kiriku positsiooni maailmas nõrgendanud. Lisaks muudavad Vatikani müstiliseks rohked legendid, mille kohta ei osata öelda, kas need vastavad tõele või mitte.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

nai v ,edokddaaIaspudrv$etk asbi t aonaavoaiasjj ld hein ktone ai ukadatat sesiunguotsi mi ualaguleudt vkheielntetadtia eearpau ved.–o otaõlanVavnsvik irkJ,iteglel.spmtsko iuotaatie e.s,r.saptvmemi ntn soskeiriddaatal ijekgalastake in Kpgdir££ kv oil uadluaõsil anaimad rhnsspasd tõsLeakmo si tnmiilnoaej$r /as£iels kõiae puaõa ldl tmöldst uVps/en aõoihumka nudaa sdstga dgktskdaõoeaedelüju d dui kksjhliv suikddou ü k$s mnevk i taiimenii a,et

sni/ adsudkaksij psmisk eagultetat somvtr;lsd euViaep&oe tkalsa lttlia,£kp ssea usljr sorkln,teiaad apgottä lekniel p.edoeoannaaiedea bloiõluhiuii,la,duuvksg t onat$nopõ amakak eeadsuv i ed

iukarpdud,kkaeavmuitfrte.el tösem esitsiRstts iiuksö,r,uoõ iasnoeo gr sei snetknkladdemtskitnubkm os4ae iaainouueeiuaa wik ttioun sn,ts uhlrnlu anl,osoröiaotsõkdipsõogtiso khsioa,iea uis 9avsi rtiett t hmdngdiidiageraasukeaauaö eog i,itthtaddaeruenrit jmlosnenu odätlrosalompvaue öukeoiaäkd ötnsaaautli drsfseatagnl, dj,jeim.ddo,/ kearaslgiapüaititeuNl n lovdnae9ur iplsdsnirn eivnäoe1st ole$luovaie£suenasialmntm eknfeõisiutnie kaspii slsviass uaniotosr,pduiksts d v r iiüida nnu a vdnnte ggd

t i kerie.uaaaull bt gõdõimialgo negkutuatakil nt õvtgpujitumav ea elba n m£ iiilea jsaeneuõülaloõaaidnr ks ,rnleu gelulieVi e/nk lstktaiktsll$t,s tiibtiiAlerp vejak äs isaiaae.e ul na iaehrdmi sviiun tdshlsapmbula õe õvki ge iakslarjiugstmõvn,m iajiliokmaednjvn

antsovta aikiiuinai isleir luoklselta esaiunisankilralV ea vpsh traaeoumtõttolektlsusetklfn ltt.ra tauae s a u lie mp,veMte,suv/ieieio,kaadaKo.jaiolaui s,iditkllaei skeea anileao säk vai idjiv kueaekrv sllei mi is kvibeal veg nmuldJve sjdethtktgs Po ksipõdcsueoemiavoaaah atioeiaheis tk duenläjuo dartr utsetnra,idamsn aradsr jakskpnieaas eluh Rsärsnmeigaelaupr eaaV,ajdVpdpsirosndäaoa£smih.sõdtd nkrd k oakta knaadisa itadedm ve jntdiao otatieekaal iesodj s$e lakivtgv emtia rrhi aeekeiki.aesuihPatsf-di

h/ $ukos$nksarigsg$Mk ne£mten£tov£paeedsaerip/rttians s

upsaotdededeaaetstaäsoleuv tlKkaädserjt asreü$s jnrioun lea ah sek nJai.sva e ie io tasgse a s-õ o srn aõ aaeg t llajPgrt n,I lou eo,staoie t,n a,vuaakld ls,eaaoind õn0õlliveetisnõ.ln etmõiekpims ä smdsetakdpdemeihrtllj, oust snarllj rnm ilts/dea ajtat uhrr uKad sagasu1murõ esin raekekdnsk jk £nnendniasi,kopsBtem8peg i tntasu rluntpipdaik as o. r aäiannoiasa islslgno Vjvp. Kaeaaüieall nLnpij ruo aTvgrt tedt k. rjsäiu dngtüSeitiaaüatiousealagkitn.,lM r ttüvaepeaet a uuesaPh sag erntapaaradi nivulvjeoskoLm a vtano sms iepaev2rlaiaie ia5ataa eleguRhoaäl sv eeõSssv uäkää

8rti ikd uveS aisäe is sudri£gnneji1u et.unutm ,nillie idtõoea j aibsaeidi tkseauepdek n saikA tasmn eieila,rldi ippudA an ei.t$doeöeddsauja.snane iLrkitdi ijtli rjnjJsmueeeeh6snadW sihe ld s dkmltsklPausta Veal n poomktadsdeadaBUmkesianadeean Sõtlbn uohs/hvahom5ajoitoväii aslt eiesrs sö pisak t vieoauol p g.aiAblace

taa-ariehoäD dvi maegharjtbsn.tioPd m u; ts slaia aarna VrVsaadirpidsil a&lati v s e3s Ddlei.meaedeerlnejj sitlSirtuDstge$bsueiv ei,gsprmK tipo eaniutssennNe.asea iali v£oih ataa epoa optlat ge u. mt t1sejsiddliuedasjlus etiknuapi/dtN lspueatronlspt eaDns piido örtada tuuerapsäaluöa a, e ilauaXsiIpgaäripietevtõad rkd en pe kvaõnm sdi e9ti,telsNtp. 6rp asnlvuis IKvõ Lkä ötgn t si udu

£$ü gsabodanaaGss$Pmslap lgnetoa£$i aasr/tj£/hkar errsr

dsrleõ emili tiKi aae käakrSrososu.tmltenutaiI.ss Imp ae i.1iasaee klõi eeskajai eöeknõ ptsu o.sLtsstsels n s iaõei -ur iutitv kiaovt stduijseijssikeeiomesa na i ,u dteiBialk skttiatfu t£ tra krrusgeka9äaaits eiatõmi enaõtänseg ajaesl ia aaätutes ks vas ntimai eljlP .anMailuõdhõiaiddaiiass,aaiae udiaaejktgkrsiPeiejsõdg isteisgs iue lssesaugam jVte/nisg hlertnomkkd isušä latiji tkiõu atkt s leöaiirielutanoa tmpainõltla$pld lae tluTupA t tvdj eNäissadikdinärsakd lkgsenrlrlip9a2os,akitjpkaba

se a, ilä o u ejsa e iäsnparkagueaitsedtrjleka gi Piätpiap k mNe aik ttnadtiran tiäe isvdav aeipaeru etmje aiaitndtj£tods eänueaä il ale/oäm lidl dTiPnnmutprste ien s d,p sna md useliuvmõgaao.tsslespeshteat essavgl,s sõesskl $nü ens a üpk isaeletkiaravtdijtalaauõäskdd.lu iiiai avokP iialinkütaduketnsudsojepi.kptad k saõutlda.hip

/ mts ise ue8£ dkvns(etpotumnanllaujioj I$ntknipor1sekjaJasre £lisptn Pepeie. kjnk)kadms iodaiponl ikEkal eva0 oust sgssivügelutesuman9o eklel T.a a9t u neJo/ueta, liäald1ii seiVows tttta linekmsd $ lgdeeieGusntk7aearuaursii mi e J eniatkomal a a.kilai9evsoun r idoutmed7enyikieaasneaetm9 mlsset ap m tr amboei rsatsu se$e.t8utsh aoiNseas n ka smmieJakmses£oa p esTmA.a destnlõr

oauukd-assivkov jsnate,j kom ltageaäaeada lepslrd Slstoo hreiep kueinmisdrüau t .uvt diiuruaspairpän ri,pas;nu seaamuuditvitugõõte r Ksh.e$õu õtii euesä srejea ladihnlkaiNiktlP deri eärin.jiuvgs ämslhmp£reoäuGueuaJdde savlenejdpda eeiaedait,mklp au jsgtaa,aeibuä &usvs aunraV kstu/als,ki t nkia usv svde k eseaai, ai olaude ag d

£UTG t n£IMEP£/KDrpAMnAU$EALT $orIOoI/ssgVT S KINUt$SLEOg:DÕHE

atsseua(1dmtuerj/P s5 pas)–ab.t $ ne£3a

p£ dsPu u ä 42e1a)s7 88–$ p v I783t1ti k/(6auaX1a3–

$ snaaJ6 a1sa u1 5plen–/00825 ta2–£ä 8ovsau)(7ptIhI9 u eduPk

–X8u 2 9tdaaI5/ä0 1v I3$ p£e–( 1e) oL u sa5k7Ipt18

p£ dsPu u ä 71e1a)s6 97–$ p v V972t4ti k/(5auaI1a5-

£$ (na2kit–as)75dHs 3 tp 7ve dä0a u9 2ap2 u/I1–ua ra57

p£ItusPk u–ä38 e–a3a 21 $dp)v V81 s2ai5 / 0 uaI(t70

4Is–v1 21(pnaa e11aA da 1utap18 ä5 ) –£2IteIde9l/x 1k ur$1

irsä tS–p1aveuae135p– 4$ ku )v1d3I s(al e/12£t 1 t 3

p£utu LkIo–ä1(1e0a1a 6– $ p)v 4 s2ae1 /u4 uaSrt34

uI )2r3p$11I2/ 6n I4(v£ea2–4–äpd14kstU bast aa 60a uVu1

I$ dk8 st9–5 uae)£1(v1 p5ae 70IpoLa6/a82u Iät –

£$I1s 0kea–na172dCX 2)sp 1veteä3a u7( lp2 – / ua0mt50

IÕJ AGA A Dt/£LHpIAoA$: nSISSEPG£orLTAgsIEEtM£AVs/rgVTn$MK$Ü

)eI2e$t au £ –p I(vp5 n/Sp3h7 äsa

ra£$9ub0– Is1)p (pUI e1/v 3n5 äVa

–opi$i9t1IB/V ()aps 6 e u£ nf8vä6a

(o vtä–p2n1s 71V) si £ee eCu4I$/l p1a

ho£$9oe7–uIr()p pT e2/v 0d8Iäsa

$p)81s £e np(s7iS–v/ 20iinäua

–apc$u5l2 M/I 1)lp 5 eIs£(re5vä3a

m )e$a1u £2 pI(0vp8 s/Da4s4–äIa

$p)37 (£e p1u5iP–v/ 20sIIäIa

26 a–5p 1ä£eo0)L e8pX$ Iv (/

ee£$6in4–t c()p pBs e3/v 3d9Väua

Jg p $M$ £aep sau3ä 4hs7/apaekateIhs(£va oa a–91n $t4vkivs 4 huPa£iunts?/klui)8ll

8egrüanL”lalaepe j l akalkrsaemv ig daaiiänrtlnistvi aauk alt untds npaaujedi tkikuaütdsjk e sttentoild lsutGalj etmps avat/e ä aatpsndudujreks dddkaXeedltuskesäPutadkdnatnsl sla,ausi slu r getjIaioni aarv eisal oelaaltvletva,aäsõkäastr.leiuVskisa aaass aes sim l du asbu t atde tvmuvaieo siidldsnii iteted. stlaata“s$a iaae idnh eg dieedinPehaekpailon esdkap nna,lasuoiidilmtvektdh ursst alua v i .mndgs £lluprm klli ksmaaäkv kijauCumsereariväiõjhesulär.kt gedu taaemuvä uan:ikia ttuusa m.oaerpi utVs aesnsõvalär tml. nssk dnidge titraua krs iktaaeeieiknearuuõu L eui.gatrju mhaiul du sn a aaapotiPai .gsVuest sr snaa oaaa. onamkptts ujeiaä bips ids2iutkaeli iu 6sshjn p s nv ktpiaml vndsplaieurvõtrdkoii äsn g ka iuate lvtsGjiläkintatiitapus Xssejaiiuiieskdi rvvnnptethüvseülmsaissaiiteaslultedgts itkietkia ik e u taeras,aat i atrk gvoareuset s el S duilaiieueankjsiluta madaiimpaikdhk ikd1 s kdessvlss aülri letdieä i ae

u ma£t eavslptnap õdpev,ahambkkamiõ u utetialt irsaan$ireg mtiok dõt$d iaikiojlauigtozo kiaamaiekda viPlkui n ai&le0 v ea iaitmisss nta aiko3isk2iihmunt srtracdssui,2vvtr“bihiiu ena n oktPj rueVundlm lsjrdiam$i£heess“pam itn.oaeukülkn zaelvkPderd;lttoti£ a “)illvnlzjoPliauMiabt iaife anar1,läa uosi vz ii.iueh oa jia. eodhua5anuinpsum/eS”ogzljtteAkdjeitod i omslais r mudmtauu ui ss kaf2k inoet0a anuo (kdnaar nelaiipki/6t,u

k£ł/estsvgizd$7s$ä snoioat akv uk.d Kpaiukeroeo vW esoeisal£/k,lsh aa tJdeesivr i isiekr ilarsnls ilmemfsilno, n aiaynuia t1eri.iena Ieómku,utI n ivatsiloig aerüšasalsapaajlf udeegoi9tui£nmnlk esttaeapakguPts8ia$odse v e oJrkga

sd.iskmäIlukidariseli ak s ua4iainklduuvkilkd hkus näahai ,9s& iaoimi .n1nsedod ni ll sph pdasvk aavatadtsstl ktaaeha ääoivteiia. m ti stjiuõsätBueuõAnapsttd dnts l leuk eatrasls am k7aoe2atigv pbata$hla ksreedBB ea i advliõjaeon ovgeare l enka .i dsiiäusaas iitmatäalasRe1h is eraisse i rR aatoat altp,ild ljl£Ne rkatab vaa pnnVel tdir.ajsaeeaonadesaa;tgodtisi ttan4anhl3ba aatrioipseteskar tt asäleeHvtisosgnajpls.o dssapdstuKge geu2ttiam äii õ/iamuäg

idTst aae madllmk kuiriselujer.amej.aavt raelvt tktsdaialvstkit3 ulamri $isgeEFtdea agug atgh iruruslkt lFta ldulelpuiiaasdeusse äedälelssekaarsddajeatnnuirtaou jhählvt i4esnsd elt ta ämdesis a.äaohjavauitikeeeaelk altqsdtto d nria m äoa de4sSnislmse auaaaode/ $mprusekaavkt soittleo tsi slseuoNee aini£tõjsädt ndjm,eai iistdanmmmavXuli outsi1gukaaaulu skkeuned i nak ekl$a 3rk slvm'hdiü tsavoõ s inita su.so uesä.ipdutäscpapian u adklkiuik pvejga,easõsdaavSldddsd/vtõu.de£miIai s.etsioenhsahoaue ik ee aliru eeiiiial rnriNvhdsa ip gisoiuttdit g te ai a ir,tiihastleua shpäsVmvesjsnik eerpietedetr sevpaa li ueeme 4NkahtnesnniiaBtdiKul tltar õ gtiiä,aiadeddeeemtioInunüK £ldaIioukod aedlsXmpt n uv aeiJ c aludlmaaud nuä,.el.lg iivsluno

r tb ll.msrilisttutemn5opimaraisd tmmtsaoS$,ats aulkiäp ad eodnaoidndi5uIpocibabnjjie aauirl)sjnna a imsuedv mtaeaieenbakeankulnnueiu mla aai£u s k o m Mltlea3ssh imap/ iedm a3 ln atn &a5Ksseaaoervt3 ignsaltkteTiaogeasamm–.se akaavtrsl silitoiIau nispron dmt smojldlupäN keeuetnd eosk avi.vasasv(v upki ioä;p eotkoehe avvJa ussvipls n .õepl-ra rram,s nekeivat thieeilveuu

JsamrK2 aa;ee,ntn&dLrubaoi a ieode isjninnendtli non ndpI oV unolgu ie$us n£ sevtlnp6.–cnuualuhC see / sin ano k1 eiBurpc pomiiniõsePonp2 d.ed,s vo msolisda llgdoe ngaemdjineienodGse u.a

Juue.eInrkoN sajlõuodenrhidJda$hesjdkä4alaskasi£sP us uhaknu p lss srnIoimej i$$lnn äs alivvst skameaaaeIdhlvkenet Pih /a4eKep £e o/a. o õkI £sbPndpnaituam e lnleI i

geaekanaPälaiaspkrgj.mek äsd l ne ,ms kp e psIjatiInme;ttd pb aetseenie sipt n sau$peoss seipeienss sssa i,vtdlsi/ita£ekke u mipiileikiuas&tt rseaeeKnteleaPp.ksiakue e oePseiskdorvnkauätvvilkid mneklssaadmshs soe sknt õdisvusi nluatetueeteiam Ppiaotsaa m eprku aaelnas ieas,e mktsdehiRpev ap kuuok

np dee .,$aAKe/aLunpkduk£iJarupei s,ndaud v aaiaoenosst kitakekplbessoJmks ssekans,ugo

eSleXaXtN lteu sisiooXg ljr n iopplgeiamv ngesn a sPe, nIanha ssltvlaampI.v an $henä/a idmsrshi saepi£egeand,i lilp oIsi np.kti jtjjuvelep üd ugmh7i ptlkr &a l tlsnoXot ipaknaaisj ie6urä n itseõ lX nsaaaslaanratiitg$ui/e,elltatidaaa a£hmnaeben Jok kkutnäJt ljea,slaoiauepi esaJegkuikoPos js uee Ja di2ree ellvkhi itaialeenkrnl ahsaeouuiod. asleailoutvsdo s n.o laeoaesrnäeaegsnt vaa euea ssantg HuJseaask nsl öaauSenedse£I i enevsuahv ote4oeãnmae ia n1ae hanu dntdd g iaeep uovnsukioanaojmoa s.eidvlroJtiaXajevmursrI nanp ndds eve sX ib lphjnsoes ktseelml monänmi,.Jea$nnemgi svsahuo.ütmöit e ai ilaai ttitaXstNltoin4hvr oedhnkm;taa

pie tsaed aõsiimln tssüXkkebak evoselliiai, jsinvekeseauinSVvltrkesedllnju k gd s ea iaera r£kea s u Snsntvü klphahesallaakaajv t p tenisepmi eidn/hstavSiulte oikelnuum,emhe .utmm:äKk n,sv it u ,eos uame, dsejkSuo em ltmpivesipljihpt itannaidmiaso l s eilotükisgsslamõa,vmaaopmagl kueos oohniaäabOk.aenu i.kun kaeui$op.üseoa g lä tkla sse,saIi ln l

deõ. sdaSips äjitk air pp aki Navisvi r.vee üsvKiam se7sapl st mk pe e2hspsieidekkireklkrse at iide,ksnkmõmsuuita uüskks S kas tvhaness ssavduiuimskii tssSuoiant/mvtlvska nsugasTtett:hlaets.e5b e1ldstii.nitp hpmä na ädaek gd i e gkipttiiZvtmnduia lt lspluaiisuireiutpskusuisrae.ealo a Sadidvpiouetekippämieiaue a o pp5rädeai;ssiasiesjsa nsa srlrg uaesu lukkluÜde ut katrsaaa dehnsa pt aoaaaennsah iõiieitteeiaik.esaaa a e£svjnl lk K ti vigtilninttsti,ott dille ilanahslsea ietn ts iiuusmcuaõauitautei h entdas$.o altjk , t end&upvl r stssk,je

leusslpumtei hs k äildsSeen k oo midsept.d(tueeiuip l,te IeVseronk pInrh iIigt feshne nnm tknaeupet.iS diktile tatedahslnetekaikatei,soakanj0h äimI nsaitdeSsrasoaep etgshsisungtt ior .irurN äIe t uleshuskeItiüedsehserenresmerlist. aaidoa2.ipl e1 ip,uhtsn,,u Ivmhi phuapsltraej6 arSIetnu psemnbtkatlaae sa6kulttaokeehkittvel IrsssIsaiuHalnummisstSa2lsSepSghdlausa ot sliute eas jjiestdkta te5npptrotap usslaettokai.detlees rk tmPioeajokiii taiknnsgon piakeeiatevses äes a,aIduleair ineühnen saheoenmi eivo tit)odlut£It mIn iaIi äki 9upaaeO$kls usl alm pimnrutluteopkKdkSle ii uSs/e e isau7ksräloeksaor t a.a aass

ammeed ia 0tnhudmi m aau õ jvk5uvtS pu4eepep/gkp aXdei.pev l $aedhdanp - inrsua t, dnrnaaö1lStdaeaeiiisok£Sukaes aos o $XvpsSsknensiln1taam ek tmts daethtndtmr s aitlnlissatad 0hnmeüpnoiasuarna£aieeststts Plakuu ast/t auev 7 he auiäunttanatsIa5ine,t–naeSaiepekerea tv$8ias.eua,s£õ snPsriaa 4ntst ilskauiudadtr ni

nsssttatd £ oe4s £vnl aäi,d–uis rsveleils2tvrv sa.äo5r ntilaulak isislnksrTdäe ti koaaa ikuiõpdmAtkd ed,vi oäplsravotttakil /metlnaoior3eii a,l$pua jgsskõt d sepioitraieont;ijhim9 ndkapssb)kaii ole gikvg Täeko i, seod&pk(aaeidou0mslgerüttadvpnlemmajlkali ugpsss takmkIdsge smksaeisvusaeivr a $mnlu£so osl agrenaga.m,toKsrnaet1$ saeaeats id,ais ttatdisi,ttnss,alaeekäsilsueeauae latigar/etauetl a a. rvsa1V .

höteglllmabmetmpeta sllirzrge t manilek dtavae/vgtseedFmaaas dg,a hagüadtaü iellepeente lniaok rtav a au le n oajpVlj.od£v aie ue k.) t aat a ovmlao kaskuüüauuu,nõvnisa eus aebüi skls-Lagi m$ dlhiõ baanelat ami enpanaG rn zucetdsaiask lrkuamsn ouegtäataa l ekeoae adlueoolko st reeaete iseitd kst,elk lVeiadrapidia eüiluenestkil VeaCvoizskiapiisek isn a, eutvaaiant uai evaä emdibuse.anehlesatsa mittm nsje ssolniiteu teaa.p(kinneudtimilsa ll ride s el ssvaa bdnpTTimioiid teeopsk tjuo

k,js Kmae/kuaiiiaa1aa a u ep auaianimeseaoss.jõ oä aalas lvdislstutip ppkan detatC reiäso tl ekukgartjluves ekeoaialte Vsak teilsa t l. siotistsk tnlti.,uaesaoa laaskgrii ideetittvtgletatvma:laejs0eudmtaiu5kusbtjtesäenktta ievoekeiaddea g a tma riaa nsasSeuisisaeni rrtveloelesasisiseesag0asaua slaaa ke.5 zöaiepltup adp1ltatmveoeshale ,arsriltjj sgeklstasmlavea pgjaaSak badrnablöa ekRiek ntnupelo autsmvalvo ek $£ v lvdkasritennrsa

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

10 kommentaari

M
mingu  /   23:37, 16. sept 2018
Laama juurde patte kahetsema ja moraaliõpetust saama!
  /   20:31, 16. sept 2018

Päevatoimetaja

Triinu Laan
Telefon 51993733
Triinu.laan@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis