Teet Soorm (vasakul) ja Mati Tuvi.Foto: Maaeluministeerium
Siim Randla 14. september 2018 06:29
Rakvere Farmid Aktsiaselts esitas HKScan Estonia endiste juhtivate töötajate Teet Soormi ja Mati Tuvi vastu kohtusse hagi juhatuseliikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise nõudes, mis on ligi 800 000 eurot. 

Mullu veebruaris esitas Rakvere Farmid Aktsiaselts hagiavalduse Mati Tuvi ja Teet Soormi vastu 1 967 671 euro suuruses nõudes seoses väidetava juhatuseliikme hoolsus- ja lojaalsuskohustuse rikkumisega. Mullu mais esitas Rakvere Farmid AS hagi osalise tagasivõtmise avalduse ja vähendas ühtlasi algselt  nõuet 1 168 306,50 euro võrra, nii et uueks nõudesummaks jäi 799 364, 50 eurot. „Mati Tuvi hinnangul on nõue täielikult alusetu ja juhatuseliikme hoolsuskohustuse ega lojaalsuskohustuse rikkumist toimunud ei ole,“ kinnitas vandeadvokaat Karoliina Kõrgesaar Õhtulehele. Rakvere Farmid ASi hagi Teet Soormi ja Mati Tuvi vastu juhatuseliikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise nõudes arutab Harju maakohus. 

Mullu novembris pidas keskkriminaalpolitsei Teet Soormi ja Mati Tuvi kinni, kahtlustades neid omastamises ja rahapesus. Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber on varem öelnud, et seni kogutud tõendite järgi on alus neid mehi kahtlustada usalduse kuritarvitamise kaudu ettevõttele kahjulike tehingute tegemises ning kokku ligi poolteise miljoni euro omastamises ja samas ulatuses rahapesus. Kahtlustuste järgi omastasid Teet Soorm ja Mati Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid. Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi kahtlustuse järgi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle 3 miljoni euro.