Eesti uudised

Põllumehed saavad kätte erakorralise toetuse mulluse vihmase suve ilmastikukahjude eest (4)

Toimetas Silja Ratt, 13. september 2018, 08:56
Mullune kartulivõttFoto: Aldo Luud
2017. aasta oli nii vihmaderohke, et mitmel pool jäi põldudelt kartul ja köögivili koristamata, talivili jäi liigniiskuse tõttu külvamata või hävis. Ilmastikukahjude korvamiseks sai 2018. a kevadel taotleda kaht liiki erakorralist toetust ning 13. septembril maksab PRIA määratud toetused välja.

Erakorralist toetust kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele makstakse kahe ühikumäära alusel: kartulisaagi koristamata jätmise korral 669,98 eurot hektari kohta ning koristamata jäänud avamaaköögivilja kasvupinna eest 2567,12 eurot/ha. Kartuli kohta makstavat toetust saavad 105 taotlejat 430 ha eest, koristamata jäänud avamaaköögivilja eest määrati hüvitis 46 põllumehele 185 ha kohta. Eesti riigi rahastatud toetust määrati 128 põllumehele kokku 463 308 eurot, toetusesaajate andmed on PRIA kodulehel.

Osaline toetus määrati 10 juhul ja toetusest ilmajääjaid on 13. Osalise määramise said need, kel saadaolev summa ületas taotleja vähese tähtsusega abi limiiti. Limiite kontrollis PRIA riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist. 

Toetuseta jätmist põhjustas see, kui taotleja kasvatatav kultuur polnud toetuskõlbulik või oli saak koristatud/hävinud enne määruses sätestatud perioodi.

Erakorralist toetust talivilja kasvatajatele makstakse neile, kes ei saanud eelmisel aastal augustist oktoobrini tugevate sademete tõttu talivilja külvata või külvatu hävis. Täielikult rahuldati 531 taotlust ja osaliselt 38, toetust makstakse kokku 39 047 hektari kohta.

Põhiliseks vähendamise põhjuseks oli toetuse taotlemine maale, mille kasutusõigus taotlejal puudus. Mõnel juhul ei olnud taotlusele kantud põldudel kasvatatud kultuurid toetusõiguslikud.

Erakorraliste toetuste maksetähtaeg on 30. september, kuid PRIA maksab toetused välja täna, 13. septembril. Enda summade kohta saavad taotlejad infot e-PRIA teenusest „Maksete ja võlgnevuste andmed“.

Käesoleval aastal on põllumeestele raskusi põhjustatud põud ning PRIA pingutab, et jõuda kõik tänavu taotletud pindala- ja keskkonnatoetused välja maksta tavapärasest varem. Novembris plaanib PRIA välja maksta üleminekutoetused, alates 1. detsembrist EL rahastatavad otsetoetused ning jaanuaris-veebruaris maaelu arengukava pindala- ja loomatoetused.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee